Jūras spēki piedalās starptautiskās militārās mācībās “Baltic MCM EX 2024” | Nacionālie bruņotie spēki

Jūras spēki piedalās starptautiskās militārās mācībās “Baltic MCM EX 2024”

04.07.2024
Latvijā
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. līdz 19. jūlijam Baltijas jūrā norisinās Vācijas Jūras spēku organizētas starptautiskas militāras mācības “Baltic MCM EX 2024”. Mācībās Baltijas valstu jūras eskadras (Baltic Naval Squadron, BALTRON) sastāvā piedalās Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”, uz kura atrodas BALTRON štābs Latvijas un Lietuvas virsnieku sastāvā.

“Šīs mācības ir iespēja Jūras spēku karavīriem ne tikai praktiskā darbībā pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, bet arī stiprināt valstu drošību, sadarbību un stabilitāti Baltijas jūras reģionā,” uzsver BALTRON štāba priekšnieks komandleitnants Arvis Zelčs.

Ar mērķi trenēt kuģu grupas jūrniecības, navigācijas, sakaru, kuģu aizsardzības un pretmīnu karadarbības elementus un arī štābu sadarbību multinacionālā vidē šogad militārajās mācībās piedalās astoņi kuģi no Vācijas, Latvijas un Zviedrijas. “Baltic MCM EX 2024” notiek Vācijas, Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas ūdeņos.

BALTRON ir izveidota 1998. gada augustā, lai nodrošinātu pastāvīgas ātrās reaģēšanas spējas jūrā miera un krīzes laikā. Baltijas valstis BALTRON sastāvā kuģus deleģē rotācijas kārtībā uz sešiem līdz 12 mēnešiem, veidojot vienību ar diviem mīnu kuģiem un štāba un apgādes kuģi. Eskadras kuģi piedalās jūras atmīnēšanas operācijās un militārajās mācībās, uzlabojot kuģošanas drošību Baltijas jūrā, kā arī meklēšanas un glābšanas darbos.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Kalniņa
Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste    
Mob. tālr. Nr.: +37127072127
e-pasts: dace.kalnina@mil.lv