Jūras spēki piedalās naftas piesārņojuma seku likvidācijas mācības “Oilex Rīga 2023” | Nacionālie bruņotie spēki

Jūras spēki piedalās naftas piesārņojuma seku likvidācijas mācības “Oilex Rīga 2023”

19.10.2023
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
Jūras spēki

Šodien, 19. oktobrī, Rīgas ostā norisināsies naftas piesārņojuma seku likvidācijas mācības “Oilex Rīga 2023”, kuras kopīgi organizē Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki un Rīgas brīvostas pārvalde.

Mācību mērķis ir uzturēt un pilnveidot gatavību reaģēt uz vides piesārņojuma incidentiem Rīgas ostas akvatorijā, lai spētu efektīvi ierobežot piesārņojumu un iespējami ātri  novērstu kaitējumu videi. Mācību laikā Daugavā tiks izvietotas piesārņojuma norobežojošās barjeras un imitētu naftas produktu savākšana ar speciālu aprīkojumu.

Mācību ietvaros Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs izsludinās trauksmi un piesārņojuma seku novēršanā iesaistīsies Patruļkuģu eskadras Jūras incidentu novēršanas vienība. 

Rīgas ostas teritorijā par avārijas seku likvidāciju atbild ostas pārvaldes meitas kompānija SIA “LVR Flote”.

Armands Lazdenieks, SIA “LVR Flote” Avārijas seku likvidēšanas speciālists: “Rīgas osta ir nozīmīga industriāla ekosistēma Baltijas jūrā, ko ik gadu apmeklē ap 3000 kuģu, tāpēc dienestiem jābūt pastāvīgā gatavībā ātri reaģēt un veikt nepieciešamās darbības vides apdraudējumu gadījumā. Avārijas seku likvidācijas mācības ir praktisks veids, kā testēt visu iesaistīto dienestu sadarbību un koordinācijas sistēmas, trenēt prasmes un kopējo kapacitāti, lai nepieciešamības gadījumā spētu operatīvi un saskaņoti rīkoties.” 

Jūras spēku Krasta apsardzes dienests ik gadu, sadarbībā ar Latvijas ostām, rīko piesārņojuma seku novēršanas vingrinājumus. Šādi vingrinājumi ir nozīmīgs priekšnosacījums, lai uzturētu un pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku spēju likvidēt jūrā un ostās iespējamu avāriju sekas, tajā skaitā novērst naftas produktu piesārņojumu.

Ņaftas savākšanas tehnikas izmēģinājums jūrā uz krasta apsardzes kuģa KA - 14 "Astra"Fotogrāfija: seržants Ēriks Kukutis (Aizsardzības ministrija)

Informāciju sagatavoja:
Līva Veita    
Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste    
Tālrunis  +37167806080
e-pasts: liva.veita@mil.lv