Dienestam Godasardzes rotā tiek aicinātas pieteikties sievietes | Nacionālie bruņotie spēki

Dienestam Godasardzes rotā tiek aicinātas pieteikties sievietes

28.07.2022
Latvijā
Informāciju sagatavoja
Štāba bataljona Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākot ar 28.jūliju, aicinām arī sievietes pieteikties dienestam Štāba bataljona Godasardzes rotā. Godasardzes rota ir ikdienā redzamākā NBS apakšvienība, kas reprezentē Latviju un Nacionālos bruņotos spēkus, nodrošinot godasardzi pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils, kā arī piedaloties valsts nozīmes reprezentatīvos pasākumos, augstu viesu sagaidīšanā un pārstāvot Latviju starptautiskos militāros pasākumos.

Godasardzes rotas miera laika uzdevums ir Nacionālo bruņoto spēku reprezentācijas funkcija, demonstrējot militāro klātbūtni un gatavību aizsardzībai, kā arī veicināt sabiedrībā Bruņoto spēku atpazīstamību un patriotisma audzināšanu.

Sieviešu iesaiste Godasardzē vairos sabiedrības izpratni par to cik nozīmīga ir katra pilsoņa līdzdalība un atbildības daļas uzņemšanās visaptverošas aizsardzības stiprināšanā.

Šobrīd 16,7% Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāda sievietes, kuras pilda dažādus amatus visās vienībās, tajā skaitā vadošos amatos. Līdzās vīriešu kārtas kolēģiem Nacionālajos bruņotajos spēkos arī sievietes pilda amatus gan kaujas vienībās, gan Gaisa spēkos, Jūras spēku kuģu komandieres, un daudzus citus nepieciešamus amatus.

NATO ietvaros sieviešu iesaistei godasardzēs ir ilggadēja prakse. Piemēram, Dānijas Karaliskajos bruņotajos spēkos sievietes uzsāka dienestu godasardzē jau 1999.gadā, bet Vācijas Federatīvās Republikas Bruņotajos spēkos sievietes godasardzē dien kopš 2009.gada. Salīdzinoši nesen – pirms pieciem gadiem – sievietes uzsāka dienestu godasardzē Kanādas Karaliskajos bruņotajos spēkos.  Kopš pagājušā gada arī ASV Bruņotajos spēkos sievietes pilda dienestu godasardzes vienībās, tajā skaitā nodrošinot sardzi pie “Nezināmā karavīra kapa” Ārlingtonas nacionālajā kapsētā, Virdžīnijas štatā. Trīs Baltijas republiku vidū Latvija būs pirmā, kas uzņems sievietes Godasardzes vienības sastāvā.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka sieviešu klātbūtne jebkurā kolektīvā, arī Nacionālo bruņoto spēku vienībās, veicina veselīgas sāncensības garu ikdienas dienesta pienākumu izpildē.

Profesionālais dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos ir stabils darbs ar plašām sociālajām garantijām. Dienestā uzņem Latvijas pilsoņus un pilsones vecumā no 18 gadiem, kas atbilst noteiktām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu un citām prasībām. Komplektējot personālu dažādām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tiek rūpīgi izvērtētas arī pretendentu morālās īpašības un psiholoģiskā noturība. Lai uzsāktu dienestu Štāba bataljona Godasardzes rotā, katram pretendentam ir sekmīgi jāpabeidz pamatapmācības kurss Alūksnē.

Godasardzes rotas pirmsākumi ir atrodami jau 1919.gadā, un jau toreiz vienības pamatuzdevumi bija līdzīgi tagadējiem uzdevumiem. Štāba bataljona sastāvā Godasardzes rota no jauna tika izveidota 1992.gadā.

Plašākā informācija par Štāba bataljonu un Godasardzes rotu pieejama Facebook: @stababataljons.

Dienestam Godasardzes rotā tiek aicinātas pieteikties sievietes

Informāciju sagatavoja: 
dižkareive Margarita Bunkše
Tālrunis: 26633716
E-pasts: stababataljons@mil.lv