Cēsīs lāpu gaismās notiks Instruktora kursa izlaidums

Dienesta gaita
Tradīcijas
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Piektdien, 14.jūnijā, Cēsu pils  Livonijas ordeņa mestra Voltera fon Pletenberga zālē Instruktora kursa absolventi saņems instruktora kvalifikācijas zīmes. 

Instruktora kursu absolvēs 40 instruktori no dažādām Nacionālo bruņoto spēku vienībām. 

Kā zināšanu un prasmju nesēji vakara krēslā kursanti no Cēsu pils dosies lāpu gājienā uz Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolu, kur par godu viņu sasniegumiem tiks vērti vaļā skolas goda vārti.

Instruktoru kursa izlaiduma ceremonijas noslēgums norisināsies Instruktoru skolas laukumā, kur kursanti saņems diplomus par kursa sekmīgu absolvēšanu.
Instruktora kurss ilga sešas nedēļas un tā laikā kursanti apguva zināšanas un prasmes, lai spētu vadīt vada līmeņa personālu ikdienā un apmācībā jebkurā Nacionālo bruņoto spēku vienībā. 

Instruktora kurss ir instruktora sastāva karjeras kurss, kuru sekmīgi pabeidzot absolventi saņem seržanta dienesta pakāpi. Lai saņemtu seržanta dienesta pakāpi, kaprālim jānodienē Nacionālajos bruņotajos spēkos četri gadi, kuru laikā nostiprina Instruktoru skolā Jaunākā instruktora kursā iegūtās zināšanas un prasmes darbā ar personālsastāvu.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Majore Mairita Senkevicina
Tālrunis: 67335067
E-pasts: Mairita.Senkevicina@mod.gov.lv