Bruņotie spēki atgādinājuši rezerves karavīriem par obligātu oficiālās elektroniskās adreses izmantošanu

Latvijā
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Nacionālie bruņotie spēki vairāk nekā 3000 rezerves karavīriem nosūtījuši informatīvu vēstuli, tajā atgādinot, ka oficiālās elektroniskās adreses izmantošana rezerves karavīram kļūs obligāta no šī gada 1. februāra. To nosaka Oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) likums. 

Ja līdz šim pavēstes par militārajām mācībām rezerves karavīriem izsūtīja uz viņu deklarētās dzīvesvietas adresēm, tad turpmāk Nacionālie bruņotie spēki tās izsūtīs uz rezerves karavīru e-adresēm un vairs nebūs jāiet uz pastu saņemt ierakstītas vēstules. Informāciju  par kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīriem bruņotie spēki nosūtīs vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām. 

Rezerves karavīram e-adreses izmantošana paredzēta ne tikai saziņai ar bruņotajiem spēkiem – kā ikviens Latvijas iedzīvotājs, rezerves karavīrs to varēs izmantot arī personīgai elektroniskai saziņai ar jebkuru citu valsts un pašvaldības iestādi. E-adresē saņemtos paziņojumus un dokumentus varēs apskatīt un nosūtīt, atrodoties jebkur, ja vien pieejama mobilā ierīce vai dators ar interneta pieslēgumu. Īpaši ērti tas ir rezerves karavīriem, kuri ilgstoši uzturas ārzemēs.

Lai sāktu lietot e-adresi, jāpiesakās tās izveidei, izmantojot tam paredzētu speciālu formu, kas pieejama vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. E-adresi varēs izveidot, izmantojot identifikācijas rīkus: personas apliecību (eID), drošu elektronisko parakstu un mobilo lietotni “eParaksts mobile”. 

Pastāvot objektīviem šķēršļiem e-adreses izmantošanai, pavēsti par militārajām mācībām Nacionālie bruņoties spēki rezerves karavīram, tāpat kā iepriekš, nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz deklarētās dzīvesvietas adresi vai izsniegs iesaucamajai personai personīgi pret parakstu.

Papildu informāciju par e-adreses izveidošanu rezerves karavīrs var iegūt arī bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Rezerve”. 

Rezerves karavīros ieskaita karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta, ja viņi sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav noņemti no militārā dienesta uzskaites, un zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi sekmīgi apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē, kā arī Latvijas pilsoņus, kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu, ja viņi nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē. 

Rezerves karavīrus var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās, kā arī uz mobilizācijas mācībām.

2016. gada 16.  jūnijā Saeimas apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotie spēki miera laikā uztur 3000 militāri sagatavotus rezerves karavīrus.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv