Militārās policija vēsture

Lai pielīdzinātu Latvijas Republkas Nacionālo bruņoto spēku struktūru NATO standartiem bija nepieciešams izveidot militāru vienību, kas veiktu bruņoto spēku atbalsta uzdevumus miera laikā un kaujas atbalsta uzdevumus kara laikā.

Saskaņā ar aizsardzības ministra pavēli 1997. gada 1.jūlijā tika atvērta pirmā NBS Militārās policijas štata vienība – MP priekšnieks (tagad – MP komandieris).

1997. gada 30.jūlijā, ar aizsardzības ministra pavēli papildinot Militārās policijas štatu ar 22 štata vienībām, tika izveidota pirmā Militārās policijas apakšvienība – MP Izziņas daļa (tagad – MP Izmeklēšanas dienests). Tās galvenais uzdevums ir noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana militārajā dienestā.

Lai pilnvērtīgi veiktu MP noteiktos uzdevumus, gadu vēlāk radās nepieciešamība pēc papildu resursiem. 1998. gada maijā uz esošā LR Drošības dienesta (vēlāk – Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests) bāzes tika izveidots MP Apsardzes dienests, kas uzsāka NBS komandiera noteikto stacionāro objektu apsardzi. Šajā laikā izveidoja arī Militārās policijas štāba nodaļas. 1999. gadā Militārajā policijā notika reorganizācija, un MP Apsardzes dienests tika pārveidots par MP rotu. Militārā policija 1998. gadā Latvijas Republikas teritorijā veica pirmo militārās kravas pavadīšanu (eskortu).

1999. gada augustā tika apstiprināts un iesvētīts vienības karogs ar Militārās policijas emblēmu (krustotas, stilizētas pistoles un ozollapu vainags), devīzi „Likums. Modrība. Taisnīgums” un vienības dibināšanas gadu.

Militārā policija 2000. gada februārī uzsāka dalību starptautiskajās operācijās, un kopš tā laika MP karavīri ir piedalījušies starptautiskajās operācijās Kosovā, Bosnijā un Hercegovinā, Irākā, Afganistānā un Centrālāfrikas Republikā.

2004. gada martā tika izveidota MP Kurjeru nodaļa, bet tā paša gada jūlijā uzsākts darbs pie atsevišķa ātrās reaģēšanas MP vada izveides NATO/ES vadītajām starptautiskajām operācijām. Vads pilnībā tika sagatavots līdz 2006. gada beigām, un no 2007. gada 11. janvāra līdz 30.jūnijam tas pirmo reizi atradās NATO Ātrās reaģēšanas spēku rotācijas sastāvā ar paaugstinātu gatavību dalībai iespējamās NATO operācijās.

2009.gada 1.janvārī Drošības dienests tiek apvienots ar Militāro policiju, līdz ar to Militārā policija ir Drošības dienesta vēstures un tradīciju pārmantotāja.

Komandieri

Kopš Militārās policijas dibināšanas līdz 2010.gadam vienību ir vadījuši trīs komandieri.

 

Andris Kalniņš

Pirmais MP komandieris bija pulkvežleitnants (tagad – pulkvedis) Raimonds Rublovskis, kas šo amatu pildīja līdz 1997. gada 16. oktobrim. No 1997. gada 24. novembra līdz 2001. gada 19.jūnijam Militārās policijas komandieris bija majors Ervīns Zorgenfreijs. No 2001. gada 20.jūnija līdz 2003. gada 26. martam Militārās policijas komandiera amata pienākumus pārmaiņus pildīja vairāki MP virsnieki. No 2003.gada 27.marta līdz 2010.gada 11.janvārim Militārās policijas komandieris bija  pulkvedis Andris  Kalniņš. Pateiz Militārās policijas komandieris ir pulkvedis Tālis Majors, kas šo amatu pilda kopš 2010.gada 11.janvāra. Kopš dibināšanas dienas Militārās policijas galvenā dislokācijas vieta atrodas Rīgā, bet MP Izmeklēšanas dienesta nodaļas atrodas arī Liepājā un Alūksnē.

Militārās Policijas hronoloģiskā pirmsākumi un attīstība (Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta un Militārās policijas vēsture)

1990.gada 26.novembris, tiek izveidots 1. policijas bataljons, pirmais atjaunotās Latvijas Republikas bruņotais formējums.  
1991.gada 26.augusts, 1. policijas bataljons kļūst par LR Augstākās Padomes apsardzes dienestu. 
1992.gada 28.janvāris, apsardzes dienests tiek reorganizēts par LR Drošības dienestu. 
1994.gada 22.novembris, LR Drošības dienests kļūst par LR Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienestu. 
1997.gada 1.jūlijs, uz LR Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienesta bāzes tiek dibināta Militārā Policija.
1997.gada 30.jūlijs, izveidota Militārās policijas Izziņas daļa (tagad Izmeklēšanas dienests).  
1999. gada 5. augusts, tika iesvētīts Militārās policijas karogs.
2000.gada februāris, dalības uzsākšana starptautiskajās operācijās (SO).  
2004.gads I. ceturksnis, Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta sastāvā izveidots ISIN (tagad Militārās meklēšanas) vads. 
2004.gada marts, izveidota Militārās policijas Kurjeru nodaļas.  
2004.gada jūlijs - 2006.gada decembris, izveidots atsevišķs Militārās policijas vads dalībai starptautiskajās operācijās un NATO/ES ātrās reaģēšanas spēku sastāvos.  
2009.gada 1.janvāris, Militārā policija tiek apvienota ar Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestu.
2010.gada 1.jūlijs, Saeimas apsardze tiek nodota IeM pārziņā. 

Foto1
Foto no Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta arhīva
1993.gada septembrī pāvesta vizītes laikā tika iesvētīts Drošības dienesta karogs
Foto2
Foto no Militārās policijas arhīva