Komunikācijas eksperts (sabiedrisko attiecību speciālists) | Nacionālie bruņotie spēki

Komunikācijas eksperts (sabiedrisko attiecību speciālists)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

KOMUNIKĀCIJAS EKSPERTS

(SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS)

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs (reģ. nr. 90000068801)

izsludina amata konkursu darbam uz noteiktu laiku

Piedāvājam:

 • iespēju profesionāli realizēties;
 • apgūt jaunu jomu, celt profesionālo kvalifikāciju un sniegt savu kreatīvo ieguldījumu valsts aizsardzības stiprināšanā;
 • mēnešalgu no 1015,00 līdz 1287,00 euro pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu u.c. ieguvumus atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus, plānot sabiedrisko attiecību stratēģijas īstenošanu;
 • organizēt komunikācijas speciālistu apmācību;
 • analizēt un pilnveidot NBS militāri publiskās attiecības, tiešās komunikācijas aktivitātes;
 • atbalstīt NBS rekrutēšanas procesu;
 • integrēt NBS citu valstu pieredzi komunikācijas un sabiedrisko attiecību, kā arī pilsoniskās sabiedrības jomā,

Darba vieta: Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība sabiedriskajās attiecībās, komunikācijas/sabiedrības vadībā, politikas zinātnes jomā vai tām radniecīgā jomā;
 • vismaz 1 gada praktiska pieredze komunikācijas jomā;
 • gatavība kreatīviem un inovatīviem risinājumiem komunikācijai digitālajā vidē;
 • izpratne par dažādu digitālo komunikācijas kanālu izmantošanu komunikācijā;
 • pieredze komunikācijas jomas amatos vismaz 1 gadu;
 • prasme lietot MS Office programmas, marketinga rīkus;
 • valsts valodas zināšanu C1 līmenis; angļu valodas zināšanas B līmenis.

Amata pildīšanai būs jākārto pielaide speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam (likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrā un trešā daļa).

Pretendents iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi inese.kozlovska@mil.lv vienā sūtījumā:

 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) un
 • augstāko izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus un paziņojumā noteiktajā formā, un sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

* * *

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, NBS Apvienotais štābs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir NBS Apvienotais štābs, Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006.