Pamatprasības un pieteikšanās kārtība | Nacionālie bruņotie spēki

Pamatprasības un pieteikšanās kārtība

Latvijas pilsonis, kurš atbilst personālsastāva komplektēšanas noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu, pēc kura pabeigšanas tiek ieskaitīts rezervē rezerves karavīra statusā.

Rezervistam apmācībai brīvprātīgai ieskaitīšanai rezerves karavīros noteiktās pamatprasības

Pilsonība. Latvijas Republikas pilsonis.

Vecums. Vecumā no 18 līdz 50 gadiem.

Izglītība. Iegūta vismaz pamatizglītība.

Valsts valodas prasme. Jāpārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). Ja rezervists nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, viņam ir jāuzrāda dokuments par iegūto valsts valodas prasmes līmeni.

Sodāmība. Nepieņem rezervistu:

1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,

2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,

3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,

5) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem.

Veselības stāvoklis. Pieņem rezervistu, kas atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim. Atbilstību noteiks medicīniskā komisija.

Citas prasības un ierobežojumi:

1) nepieņem rezervistu, kurš dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, 

2) nepieņem rezervistu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

3) rezervistam sekmīgi jāpabeidz noteiktais militārās apmācības kurss.

Pieteikšanās kārtība un atlase

1. Pieteikties apmācībai var, elektroniski aizpildot rezervista pieteikuma anketu apmācībai ieskaitīšanai rezerves karavīros, kas pieejama šīs lapas sadaļā "Saistītie dokumenti". Datorā lejuplādēto un aizpildīto anketu jānosūta bruņoto spēku Rezerves personāla uzskaites birojam uz e-pasta adresi rezervists@mil.lv. Anketu nosūtot elektroniski, tā nav jāparaksta.

2. Pēc pieteikuma anketas saņemšanas, Rezerves personāla uzskaites birojs veiks rezervista sodāmības pārbaudi Sodu reģistrā. Ja tajā būs dati par sodāmību, kuras dēļ rezervistu nevar pieņemt dienestam rezervē, atlases procedūra ar rezervistu netiks sākta. Savukārt rezervists, kuru var pieņemt apmācībai (ne)sodāmības dēļ, uz savā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru saņems informāciju no Rezerves personāla uzskaites biroja speciālista par atlases procesa turpināšanu.

3. Ne vēlāk kā mēnesi pirms apmācības kursa sākuma rezervists saņems norīkojumu uz medicīnisko komisiju veselības stāvokļa pārbaudei, kuru varēs veikt savai dzīvesvietai tuvākajā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādē. Uz veselības stāvokļa pārbaudi rezervistam jāierodas, līdzi ņemot sava ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās kartes par veselības stāvokli (veidlapu 027u) un potēšanas pasi.

4. Pēc datu pārbaudes valsts reģistros un medicīniskās komisijas slēdziena saņemšanas Rezerves personāla uzskaites birojs pieņems lēmumu par rezervista iesaukšanu vai neiesaukšanu uz militārās pamatapmācības kursu.

5. Rezervistam, par kuru ir pieņemts lēmums par iesaukšanu, izsūtīs pavēsti par iesaukšanu uz militārās pamatapmācības kursu.

6. Pēc pavēstes saņemšanas rezervistam tajā norādītajā datumā un laikā, līdzi ņemot pavēstē norādītos dokumentus un citas lietas, jāierodas uz militārās pamatapmācības kursu pavēstē norādītajā vietā.

Ar papildu jautājumiem aicinām vērsties Rezerves personāla uzskaites birojā pa tālruni  67800270 vai e-pastu rezervists@mil.lv!