Drošība uz ūdens | Nacionālie bruņotie spēki

Drošība uz ūdens

Vienmēr bijusi un būs liela cilvēku interese pavadīt laiku ūdens tuvumā un jūrā, izmantojot visdažādākos peldlīdzekļus. Tādēļ atgādinām, pirms izlemjat pavadīt laiku ūdens tuvumā vai nodoties atpūtai jūrā, izmantojot laivu, jahtu vai citu peldlīdzekli, rūpīgi pārdomājiet, vai Jums ir līdzi viss nepieciešamais glābšanas ekipējums.

Jūras spēku Krasta apsardzes dienests aicina visus atpūtas uz ūdens cienītājus pirms iešanas jūrā informēt savus tuviniekus, kā arī pirms uzsākat aktivitātes jūrā, informējiet Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (MRCC Riga), norādot paredzēto aktivitāšu vietu, laiku un kontaktpersonu krastā, kura nepieciešamības gadījumā varētu sniegt par jums vajadzīgo informāciju.

trauksmes tālruņi

Kopš Pirmā un Otrā pasaules kara Baltijas jūras dzelmēs ir saglabājies liels skaits mīnu, torpēdu, lādiņu un citu bīstamu priekšmetu, tai skaitā arī ķīmisku vielu saturošu priekšmetu, kuri var apdraudēt cilvēka dzīvību. Aizdomīgu priekšmetu atrašana piekrastē vai jūrā ir bieža un bīstama parādība, tādēļ ir jāievēro drošības pasākumi savas un apkārtējo dzīvības drošībai, bet par atrasto priekšmetu operatīvi jāinformē Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC Rīga).

Atrodot jūrā vai piekrastes zonā aizdomīgu priekšmetu:

1. Apturiet kuģa gaitu. 
2. Izejiet uz sakariem ar MRCC Rīga:

 

UIV IZSAUKUMA SIGNĀLS

TĀLRUNIS

INMARSAT

MMSI

DEŽŪRAS KANĀLI UN FREKVENCES

MRCC Rīga

RIGA RESCUE RADIO

+371 67323103
+371 29476101
+371 67082070

INMARSAT-C
+581 427518510

002750100

16VHF,2182kHz, DSC VHF, DSC MF

3. Sniedziet informāciju par kuģa nosaukumu, kuģa tipu, atrašanās koordinātēm, cilvēku skaitu uz kuģa. 
4. Sniedziet atrastā objekta īsu raksturojumu. 
5. Atrasto aizdomīgo priekšmetu NEDRĪKST atbrīvot no tīkliem, mēģināt atvērt un tuvāk izpētīt. 
6. Turpmākā rīcība pēc MRCC Rīga koordinatora sniegtajām instrukcijām. 
7. Uz notikuma vietu tiks izsūtīti munīcijas neitralizēšanas speciālisti, kuri savas kompetences ietvaros palīdzēs atrisināt radušos problēmu.