"Balex Delta"

Jau vairāk nekā 25 gadus HELCOM ir veicinājusi starptautisko operatīvo gatavību jūras avāriju un piesārņojuma negadījumu seku novēršanai jūrā, jo Baltijas jūra ir vienā no visneaizsargātākajām un noslogotākajām jūrām pasaulē. Kopš 1989. gada «Balex Delta» operatīvās reaģēšanas mācības notiek katru gadu. Šajā laikā ir uzlabojusies sadarbība starp HELCOM dalībvalstīm, lai kopīgi reaģētu uz naftas noplūdēm jūrā.

HELCOM — Baltijas jūras vides aizsardzības komisija, ko parasti sauc par Helsinku komisiju, ir starpvaldību organizācija visām deviņām Baltijas jūras valstīm un ES, kas strādā, lai aizsargātu jūras vidi Baltijas jūrā no piesārņojuma avotiem. HELCOM ir atbildīga par Helsinku konvenciju, kas pazīstama arī kā «Konvencija par Eiropas jūras vides aizsardzību Baltijas jūras reģionā».

HELCOM dalībvalstis — Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva, Polija, Krievija un Zviedrija.