Taktiskās šausanas nodarbību vadītāja kurss | Nacionālie bruņotie spēki

Taktiskās šausanas nodarbību vadītāja kurss

Kursa mērķis:

Sniegt nepieciešamās zināšanas un iemaņas NBS karavīriem, lai tie spētu vadīt un organizēt taktiskās šaušanas nodarbības.

Uzņemšanas nosacījumi:

Virsniekiem – vismaz virsnieka pamata apmācības izglītības līmenis. Instruktoriem – pabeigti vismaz „Jaunākā instruktora” un „Kājnieku nodaļas komandiera” kursi vai cits atbilstoša līmeņa kurss (pielīdzināts AM IP komisijā). Veselības kategorija atbilstoši pēdējās ikgadējās dispanserizācijas rezultātiem – vismaz B5

Kursa saturs:

Poligona plānošana

Šaušanas no stacionārām pozīcijām nodarbību organizēšana un vadīšana

Taktiskās kaujas šaušanas organizēšana un vadīšana

Kursa ilgums:

143 stundas.

Kursa norise un vadība:

Kursu sagatavo un vada NBS IS, kurss notiek NBS IS un Ādažu poligonā (praktiskās nodarbības ar kaujas šaušanu), mācību kontroli veic MVPŠ un NBS IS komandieris.

Kvalifikācijas piešķiršana:

Kursu beidzot tiek izsniegta apliecība par Taktiskās šaušanas nodarbību vadītāja kursa beigšanu. Šī apliecība dod tiesības vadīt un organizēt šaušanu no stacionārām pozīcijām un taktiskās šaušanas nodarbības.