Stacionārās šaušanas nodarbību vadītāja kurss | Nacionālie bruņotie spēki

Stacionārās šaušanas nodarbību vadītāja kurss

Kursa mērķis:
Sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izglītojamais spētu vadīt kaujas šaušanu no stacionārām pozīcijām.

Uzņemšanas nosacījumi:
Dienesta pakāpe: sākot no  “kaprālis”.

Kursa saturs:
•    Normatīvie akti
•    Ieroču apmācība
•    Stacionārās šaušanas nodarbību sagatavošana un vadīšana

Kursa ilgums:
2 nedēļas

Kursa dalībnieku skaits:
minimālais - 8 kursanti; maksimālais  - 50 kursanti.

Kursa norise un vadība:
Mācību kurss notiek vadoties pēc „Stacionārās šaušanas nodarbību vadītāja” mācību kursa programmas. Kursu sagatavo un realizē Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skola vai cita Nacionālo bruņoto spēku vienība. (kontroli veic Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skola).

Kvalifikācijas piešķiršana:
Kursu beidzot, tiek piešķirts stacionārās šaušanas nodarbības vadītāja sertifikāts.