Jaunākā instruktora kurss | Nacionālie bruņotie spēki

Jaunākā instruktora kurss

Kursa mērķis:
Sniegt izglītojamam nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izglītojamais patstāvīgi spētu apmācīt un komandēt nodaļas līmeņa apakšvienību, vai iekļauties vienības sastāvā kopēja uzdevuma izpildē, veicot taktiskus uzdevumus mācībās vai, pildot kaujas uzdevumus.

Uzņemšanas nosacījumi:
Vismaz vidējā izglītība, sekmīgi apgūta kareivja pamatapmācības kursa programma vai tai pielīdzināta apmācība, kas apgūta Latvijā vai ārvalstīs, sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi un fiziskās sagatavotības normatīvi, veselības kategorija atbilstoši pēdējās ikgadējās dispanserizācijas rezultātiem – vismaz B5.

Kursa saturs:
•    Normatīvie akti
•    Fiziskā sagatavotība
•    Militārā vēsture
•    Instruktora loma
•    Karavīru pamatzināšanu apmācība
•    Nodarbību vadīšana
•    Militārā vadība
•    Taktika
•    Kaujas procedūras
•    Stratēģiskā komunikācija

Kursa ilgums:
14 nedēļas

Kursa norise un vadība:
Kursu sagatavo un realizē NBS Instruktoru skola Cēsīs vai Nacionālo bruņoto spēku vienība, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana.  Mācības tiek organizētas kā lekcijas un praktiskie vingrinājumi dienā un nakts laikā, paaugstinātās fiziskās un garīgās slodzes apstākļos. Mācību kontroli veic NBS Mācību vadības pavēlniecība un kursu realizējošās vienības (skolas) komandieris.

Kvalifikācijas piešķiršana:      
Kursu beidzot tiek piešķirta jaunākā instruktora kvalifikācija. Kursantiem jākārto beigu pārbaudījumi, atbilstoši mācību kursa saturam un prasībām, par ko tiek sniegts vērtējums, kā arī ieteikumi prasmju pilnveidošanai. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, tiek izsniegta apliecība, kas ir par pamatu dienesta pakāpes “kaprālis” piešķiršanai.