Psiholoģiskais atbalsts

Psihologu dienestsNBS Psihologu dienestā ir apvienoti dažādu NBS vienību psihologi, virsnieki-speciālisti, kas nodarbojas ar zinātniski-pētniecisko, atlases, apmācību un konsultatīvo darbību.

Psiholoģiskā palīdzība bruņotajos spēkos ir pasākumu sistēma, kas vērsta uz karavīru, viņu ģimenes locekļu, kā arī militāro vienību civilo darbinieku dažādu psiholoģisko grūtību prevenciju, atvieglošanu vai pārvarēšanu; kā individuālu, tā arī grupas psiholoģisko grūtību risināšanu.

Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt karavīram labāk orientēties sarežģītās dienesta un dzīves situācijās, rast izeju no tām, atklājot un izmantojot paša iekšējos resursus.

NBS psihologi ir arī konsultanti komandieriem jautājumos par personālu vienībās un starptautiskajās operācijās.