NBS Psihologu dienests

NBS Psihologu dienestā ir apvienoti dažādu NBS vienību un NBS Psihodiagnostikas centra psihologi, kas nodarbojas ar konsultatīvo, apmācību, atlases un zinātniski-pētniecisko darbību. 

Psiholoģiskais atbalsts bruņotajos spēkos ir pasākumu sistēma, kas vērsta uz karavīru, viņu ģimenes locekļu, militāro vienību civilo darbinieku dažādu psiholoģisko grūtību prevenciju, atvieglošanu vai pārvarēšanu; kā individuālu, tā arī grupas psiholoģisko grūtību risināšanu.

NBS vienību psihologi

NBS vienības psihologs ir iekļauts vienības vadības grupā un ir atbildīgs par labvēlīga psiholoģiskā mikroklimata veicināšanu vienībā un tās karavīru un civilo darbinieku emocionālo un psiholoģisko labklājību.

Psiholoģisko atbalstu (anonīmu un bezmaksas) karavīri, civilie darbinieki un viņu ģimenes locekļi var saņemt visās NBS vienībās, sazinoties ar NBS psihologiem.
 

NBS Psihodiagnostikas centra psihologi

NBS Psihodiagnostikas centra psihologi veic psihodiagnostiku pēc NBS pieprasījuma: kandidātiem uz profesionālo dienestu, NBS karavīriem (starptautiskās operācijas, uzdevumi, vienību pieprasījumi, atlasot karavīrus uz vakancēm, kā arī atsevišķos gadījumos, kad nepieciešams izvērtēt karavīra psiholoģisko stāvokli). Psiholoģiskā diagnostika ietver personības, intelekta, kognitīvo spēju izpēti ar psiholoģisko testu, interviju un citu metožu palīdzību.

NBS Psihodiagnostikas centrs ir pakļauts Nodrošinājuma pavēlniecības komandierim.