Apgādes un pakalpojumu centrs | Nacionālie bruņotie spēki

Apgādes un pakalpojumu centrs

Apgādes un pakalpojuma centrs atrodas Rīgā, Vagonu ielā 38, tālrunis – 67844601.

Centra uzdevums ir veikt NBS vienību centralizētu apgādi ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem, veikt Rīgas garnizona vienību tiešo apgādi ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un pakalpojumiem, veidot mobilizācijas rezerves. 

Apgādes un pakalpojumu centra uzdevumi:
• NBS apgāde ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem (materiāli tehnisko līdzekļu saņemšana, uzglabāšana, izsniegšana vienībām, iznīcināšana, utilizācija); 
• materiāli tehnisko līdzekļu uzskaite; 
• no ārvalstīm saņemto materiāli tehnisko līdzekļu izvērtēšana; 
• individuālā ekipējuma un formas tērpa daudzumu uzskaite un izsniegšana Rīgas garnizona vienību personālsastāvam; 
• automatizētās materiāli tehnisko līdzekļu uzskaites un informācijas sistēmas datu bāzes uzturēšana; 
• dalība starpvalstu sūtījumu izpildes procesā; 
• materiāli tehnisko līdzekļu apstrāde (iekraušana, izkraušana, pakošana, kravas sagatavošana); 
• dalība Nacionālā atbalsta un Uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanā; 
• Nodrošinājuma pavēlniecības komandiera uzdoto atsevišķu uzdevumu un projektu izpilde; 
• dalība Nodrošinājuma pavēlniecības kaujas un mobilizācijas dokumentu izstrādē; 
• iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde un ieviešana; 
• objektu fiziskās drošības nodrošināšanas plānošana un kontrolēšana; 
• dalība mobilizācijas rezervju izveidē; 
• dalība Apgādes un pakalpojuma centra nolikuma izstrādē; 
• materiāli tehnisko līdzekļu aprites atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Apgādes un pakalpojuma centra teritorija atrodas Cariskās Krievijas laikā celtās noliktavu ēkās, kas šobrīd gaida renovāciju un atjaunotas labi iekļausies rūpniecisko ēku rajonā – kur pazīstamākais ir Krievijas vagonu un mašīnu būves uzņēmums Russo-Balt.