Rezerves karavīru militārās mācības 2024. gadā | Nacionālie bruņotie spēki

Rezerves karavīru militārās mācības 2024. gadā

Iesaucot rezerves karavīrus aktīvajā militārajā dienestā uz plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām, katru reizi izdod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli. Pavēlē norāda mācību norises laiku un vietu, iesaucamo rezerves karavīru skaitu un rezerves karavīru sarakstu.

Iemaņu atjaunošanas kursa apraksts

Uz kārtējām militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs “Rezerves karavīra iemaņu atjaunošanas kursā” atjauno individuālās, speciālistu un kolektīvās iemaņas un zināšanas, lai viņš spētu pilnvērtīgi iekļauties vienības vai apakšvienības uzdevumu izpildē. Savukārt pārbaudes militārajās mācībās, rezerves karavīram piedaloties vienības vai apakšvienības rīkotajās mācībās, vērtē viņa iegūtās iemaņas un zināšanas pildīt tiešos amata pienākumus uzdevumu izpildē. 

Iemaņu atjaunošanas kurss sastāv no trijām daļām: individuālās apmācības, apmācības specialitātē un kolektīvās apmācības, kas tiek plānota atbilstoši vienības vai apakšvienības kaujas pamatuzdevumu sarakstam. 

Individuālā apmācība ietver ieroču, sakaru, medicīnas apmācību, lauka kaujas iemaņas un kaujas šaušanu ar individuālo ieroci. Apmācība specialitātē ietver aktīvajā vai dienestā Zemessardzē apgūtās speciālitātes un amata iemaņu atjaunošanu (nepieciešamības gadījumā – apgūšanu no jauna), un tā ierasti norit vienībā vai apakšvienībā, kas noteikta rezerves karavīram izsniegtajā mobilizācijas norīkojumā. Šajā apmācības daļā notiek arī komandējošā sastāva apmācība. Savukārt kolektīvā apmācība ietver noteikta līmeņa apakšvienības uzdevumu izpildi, un var noritēt, iesaistoties vienības vai apakšvienības rīkotajās militārajās mācībās. 

Kurss norit klātienē, klasē, apvidū un lauka apstākļos. Tas tiek organizēts lekciju un praktisko nodarbību veidā, veicot arī apgūto zināšanu, praktisko iemaņu un prasmju pārbaudi. 

2024. gada rezerves karavīru militāro mācību plāns*

Laiks  Vienība** Papildu informācija

no 04.03.2024. līdz 16.03.2024.

no 08.06.2024. līdz 16.06.2024.

no 18.09.2024.līdz 27.09.2024

Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde  

no 10.05.2024. līdz 16.05.2024.

no 09.09.2024. līdz 15.09.2024.

no 16.09.2024. līdz 22.09.2024.

Zemessardzes 1. Rīgas brigādē  

no 01.07.2024. līdz 25.07.2024.

no 03.09.2024. līdz 08.09.2024.

no 19.10.2024. līdz 20.10.2024.

no 21.11.2024. līdz 23.11.2024

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādē  

no 26.08.2024. līdz 09.09.2024.

 

Zemessardzes 3. Latgales brigādē  

no 17.03.2024. līdz 22.03.2024.

no 06.09.2024. līdz 22.09.2024.

no 01.10.2024. līdz 08.10.2024.

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādē  

no 23.05.2024. līdz 30.05.2024.     

Jūras spēki  

no 11.03.2024. līdz 24.03.2024.

no 25.03.2024. līdz 29.03.2024.

no 13.05.2024. līdz 26.05.2024.

no 25.09.2024. līdz 29.09.2024.

no 29.09.2024. līdz 08.10.2024.

Gaisa spēki  

no 16.09.2024. līdz 22.09.2024.

Militārā policija  

augusts

Speciālo operāciju pavēlniecība  

no 08.05.2024. līdz 17.05.2024.

no 29.07.2024. līdz 10.08.2024.

Mācību vadības pavēlniecība  

no 11.04.2024. līdz 19.04.2024.

Štāba bataljons  

 

Apvienotais štābs

 

 

no 10.09.2024. līdz 16.09.2024

 

Nodrošinājuma pavēlniecība  

*- informācija atjaunota 2024. gada 31. janvārī
**- Militāro mācību laiku, vietu un dalībnieku skaitu nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ņemot vērā vienību pieprasīto rezerves karavīru skaitu un specialitātes, kuras nepieciešamas šo vienību personālsastāva komplektēšanai.

Nacionālie bruņotie spēki aicina rezerves karavīrus pieteikties šoruden plānotajām rezerves karavīru militārajām mācībām. Aicinājums attiecas uz tiem rezerves karavīriem, kuri nav iekļauti šī gada aktīvajā dienestā iesaucamo rezerves karavīru sarakstā, bet dažādu personīgu apsvērumu dēļ tomēr vēlas piedalīties militārajās mācībās tieši šogad. 

Lai pieteiktos militārajām mācībām, rezerves karavīram elektroniski jāiesniedz Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Rezerves personāla uzskaites birojam adresēts iesniegums, kura veidlapa pieejama šīs lapas sadaļā “Saistītie dokumenti”. Iesnieguma veidlapas 2. lapā ir dotas norādes, kā iesniegt iesniegumu. Tie, kuri nav paspējuši pieteikties, aicināti pieteikties visas vasaras garumā. Iespējas par iesaisti š. g. mācībās NBS vienības izskatīs individuāli. 

Neskaidrību gadījumā obligāti sazinies ar Rezerves personāla uzskaites biroju, zvanot uz tālruņa numuru 67800270 vai rakstot uz e-pasta adresi rezerves.macibas@mil.lv!