Sprādzienbīstami priekšmeti | Nacionālie bruņotie spēki

Sprādzienbīstami priekšmeti

Kā rīkoties, atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus

1.Tos neaiztikt, nemēģināt izjaukt, lai izpētītu, un nepārvietot.

2.Vieta, kurā priekšmeti atrasti, iespēju robežās jānožogo, jāiezīmē.

3.Par atradumu jāziņo tuvākajā Valsts policijas nodaļā (tālruņa numurs 110), vai zvanot uz tālruņa numuru 112.

4.Jāsniedz atrastā priekšmeta īss raksturojums.

5.Jārīkojas saskaņā ar saņemtajām instrukcijām.

6.Notikuma vietā ieradīsies nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti, kas atrastos priekšmetus neitralizēs.

Par atrastu sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.