Augstākā instruktora kurss

Kursa mērķis

Sniegt kursantiem zināšanas un iemaņas, kuras ir nepieciešamas ieņemot augstākā instruktora amatus dažādās NBS vienībās.

Iestāšanās nosacījumi

Sekmīgi pabeigts “Vecākā instruktora” kurss vai tam pielīdzināts kurss ārvalstīs, dienesta pakāpe, ne zemāka kā virsseržants;

Pēdējā gada laikā sekmīgi nokārtoti NBS fiziskās sagatavotības normatīvi (pie reģistrācijas uzrādot attiecīgo protokola oriģinālu).

Pasniedzēju kvalifikācija

Kursa priekšnieks – virsnieks (OF2-OF3) ar vismaz jaunākā štāba virsnieka līmeņa militāro izglītību vai augstākais instruktors (OR7 un augstāk) ar augstākā instruktora līmeņa militāro izglītību. Nepieciešama pieredze mācību procesa plānošanā, organizēšanā un vadīšanā.

Kursa seržants – vismaz vecākais instruktors (OR6 un augstāk) ar vecākā instruktora līmeņa militāro izglītību un pieredzi mācību procesa administrēšanā.

Priekšmetu pasniedzēji – augsta līmeņa speciālisti atbilstošajā jomā.

Kursa saturs 

 • LR AM struktūra un uzdevumi
 • NBS struktūra un uzdevumi
 • NBS apgādes sistēma
 • LR AM un NBS finanses
 • NBS sociālās garantijas
 • LR valsts iekārta un institūcijas
 • NATO struktūra un uzdevumi
 • Eiropas Savienības struktūra un uzdevumi
 • Starptautiskā politika
 • NBS ceremonijas
 • Projekta vadība
 • Praktiskā psiholoģija
 • NBS instruktoru karjeras sistēma
 • Lietišķā etiķete un galda kultūra
 • Vides aizsardzība
 • Elektroniskie dokumenti un informācija
 • Sports
 • Kursa darbs (pētījumu prezentācijas)

Kursa ilgums: 5 nedēļas

Kursa dalībnieku skaits

Minimālais – 12, maksimālais – 20.

Kursa norise un vadība

Mācību kurss notiek, vadoties pēc ''Augstākā instruktora'' mācību kursa programmas prasībām un mērķu izpildes standartiem.

Mācību kursu realizē NBS Instruktoru skola ar citu valstisko un nevalstisko institūciju atbalstu.

Mācības tiek organizētas kā lekcijas, mācību ekskursijas, darbs grupās un pašmācības.

Kursa laikā apmācāmajam, gan individuāli, gan darba grupas sastāvā ir jāveic patstāvīgie darbi dažādos mācību priekšmetos, t.sk. kursa darbs – pētījums.

Mācību kursa kontroli veic NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs un Instruktoru skolas komandieris.

Kvalifikācijas piešķiršana

Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus, tiek piešķirta kvalifikācija ''Augstākais instruktors'', kas ir pamats štāba virsseržanta dienesta pakāpes piešķiršanai, izsniegta kursa beigšanas apliecība un vērtējuma lapa.