Sporta pasākumu kalendārais plāns | Nacionālie bruņotie spēki

Sporta pasākumu kalendārais plāns

Sporta sacensību mērķis ir veicināt dažādu sporta veidu attīstību, paaugstināt karavīru individuālo fizisko sagatavotību, rosināt personālsastāvu sistemātiski nodarboties ar sportu, kā arī noskaidrot labākās bruņoto spēku vienības un karavīrus.

Sacensības notiek atbilstoši NBS komandiera apstiprinātajam sporta pasākumu kalendārajam plānam, bet to norises datums, vieta un sacensību programma tiek precizēta ar NBS Apvienotā štāba priekšnieka rīkojumu.

Tās organizē Sporta klubs sadarbībā ar vienībām, kuru izvietojumā tās tiek organizētas. Savukārt tās vada Sporta kluba izveidotā tiesnešu kolēģija.