Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas virsseržanta amatā stājas štāba virsseržante Vija Krūma

02.02.2021
Dienesta gaita
Informāciju sagatavoja
Gaisa spēki

Šā gada 1. februārī, Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas virsseržanta amatā stājasštāba virsseržante Vija Krūma.

Štāba virsseržante Vija Krūma dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsāka 1999. gada septembrī Gaisa spēku Radiotehniskā bataljona inženiertehniskajā nodaļā. Dienestu turpinājusi dažādos amatos Gaisa spēkos. Piedalījusies starptautiskajā operācijā Afganistānā un dienējusi NATO štābā Vācijā. Ieguvusi Rīgas tehniskās universitātes Inženierzinātnes bakalaura grādu. Militāro izglītību papildinājusi dažādos militāros kursos Spānijā, Šveicē, Vācijā, Itālijā, Lietuvā, Zviedrijā, Polijā un ASV. 

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas virsseržante štvsrž. V. Krūma
štāba virsseržante V.Krūma

Kopš 2018. gada 2. februāra štāba virsseržante V. Krūma militāro dienestu pildīja Gaisa spēku Štāba Operatīvās un mācību plānošanas pārvaldē.

2017. gada 24. novembrī štāba virsseržante V. Krūma uzsākusi un joprojām aktīvi īsteno Gaisa spēku labdarības projektu ģimenes atbalsta centram “Dzeguzīte”. Projekta ietvaros regulāri organizē sportiskas, militāras un patriotismu audzinošas aktivitātes, kā arī organizē labiekārtošanas darbus centra teritorijā.

Par teicamu dienestu štāba virsseržante V. Krūma 2018. gadā apbalvota ar Latvijas valsts apbalvojumu – Viestura ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi. Par centību militārajā dienestā saņēmusi Nacionālo bruņoto spēku komandiera goda zīmi, kā arī apbalvota ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera vairākām pateicībām, Gaisa spēku goda zīmēm un pateicībām.

“Novēlu štāba virsseržantei Vijai Krūmai jaunajā amatā būt spēkpilnai jauno izaicinājumu priekšā, būt par paraugu un krietnu cilvēku savas vienības karavīriem un civilajiem darbiniekiem” pauž Gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis.

Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt atbalstu Nacionālo bruņoto spēku vienībām to apmācību procesā un kaujas gatavības nodrošināšanā, pastāvīgu meklēšanas un glābšanas diennakts gatavību, būt gataviem nodrošināt atbalstu valsts iestādēm katastrofu  preventīvo  un seku novēršanas pasākumu realizācijā, kā arī veikt gaisa transportēšanas uzdevumus. 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

NBS Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona

Vadības grupas vecākā speciāliste

kaprāle Zanda Bergmane

Tālrunis: +371 22006953

E-pasts: zanda.bergmane@mil.lv