Baltijas jūrā norisinās militārās mācības “Baltops 50” un “Baltic Fortress 2021” | Nacionālie bruņotie spēki

Baltijas jūrā norisinās militārās mācības “Baltops 50” un “Baltic Fortress 2021”

04.06.2021
Militārās mācības
Baltijā un Ziemeļvalstīs
NATO
Starptautiskā sadarbība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

No 6. līdz 18. jūnijam Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības “Baltops 50” un ikgadējās starptautiskās Baltijas valstu Jūras spēku mācības “Baltic Fortress 2021”. 

Latvijas Jūras spēkus Baltijas valstu jūras eskadras  (BALTRON) sastāvā pārstāvēs štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis” un mīnu kuģis M-06 “Tālivaldis”, patruļkuģis P-08 “Jelgava”, kā arī virsnieki mācību “Baltops 50”  un mācību “Baltic Fortress 2021” štābā. 

Starptautisko militāro mācību “Baltops 50” mērķis ir veicināt sabiedroto bruņoto spēku sadarbību un savietojamību, stiprināt spējas strauji reaģēt, izmantojot visu spēku veidu spējas, kā arī demonstrēt sabiedroto un partnervalstu apņēmību nodrošināt stabilitāti reģionā un gatavību aizsargāt Baltijas jūras reģionu. 

Mācības “Baltops 50” notiek jau 50. reizi, un šogad tajās piedalās aptuveni 4000 karavīru, kā arī 40 kuģu un 60 gaisa kuģu no 18 valstīm, tādējādi demonstrējot sabiedroto un partnervalstu sadarbību un savietojamību, un apliecinot ilgtermiņa ieguldījumu reģiona drošībā un stabilitātē. 

Militārās mācības “Baltic Fortress 2021” šogad pievienotas starptautiskajām militārajām mācībām “Baltops 50”. 

“Baltops” ir ikgadējas mācības, kas jau kopš 1971. gada norisinās Baltijas jūrā, sniedzot iespēju NATO un reģionālajiem partneriem stiprināt savstarpējo spēku savietojamību, trenējoties veikt kombinētus taktiskos manevrus dažādos mācību scenārijos. Latvija mācībās “Baltops” piedalās kopš 1996. gada. Mācības ASV vadībā Baltijas jūrā notiek kopš 1972. gada. 

Mācībās “Baltic Fortress 2021” piedalās Starptautiskā Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursa klausītāji, kuri militārās iemaņas apgūst Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, pilnveido prasmes patstāvīgi plānot, sagatavot un organizēt jūras spēku mācības, kā arī praktiski piedalās tajās, atrodoties uz Baltijas valstu militārajiem kuģiem. 

Mācībās „Baltic Fortress” vienības pilnveido spēju pildīt uzdevumus krīzes operāciju gadījumā un trenē Baltijas valstu militāro kuģu apkalpes, tostarp apgūstot standarta kaujas procedūras jūrā, paaugstinot kuģu personāla kaujas gatavību un spējas dežūrai NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā. 

“Baltic Fortress” notiek kopš 2008. gada, un ir Baltijas valstu Jūras spēku kopējās mācības BALTRON sastāvā. To organizēšanu katru gadu pēc rotācijas principa nodrošina viena no trim Baltijas valstīm. Šogad mācības organizē Lietuvas Jūras spēki, bet nākamgad tās organizēs Latvijas Jūras spēki. 

BALTRON izveidota 1998.gada augustā, lai nodrošinātu pastāvīgas ātrās reaģēšanas spējas jūrā miera un krīzes laikā. Par tās pirmo komandieri kļuva Latvijas jūras kapteinis Ilmārs Lešinskis. 

Baltijas valstis BALTRON sastāvā kuģus deleģē rotācijas kārtībā uz sešiem līdz 12 mēnešiem, veidojot vienību ar diviem mīnu kuģiem un štāba un apgādes kuģi. Eskadras kuģi piedalās jūras atmīnēšanas operācijās un militārajās mācībās, uzlabojot kuģošanas drošību Baltijas jūrā, kā arī meklēšanas un glābšanas darbos. 

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Majore Mairita Senkevicina
Tālrunis: 67335067
E-pasts: mairita.senkevicina@mod.gov.lv