Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes vēsture

Lai uzlabotu Sauszemes spēku (SzS) vadības un kontroles struktūru, mērķtiecīgi attīstītu kaujas spējas un efektīvi izpildītu saistības, kādas esam uzņēmušies, kļūstot NATO dalībvalsts, 2004. gadā tika uzsākta Sauszemes spēku reorganizācija vienotā brigādes struktūrā, tika apstiprināts štats brigādes štāba un Štāba un sakaru rotai, kas sākotnēji ietilpa Zemessardzes štāba struktūrā, kā Sauszemes spēku pārvalde.

2006.gadā tika ieviesta Sauszemes spēku jaunā struktūra, Sauszemes spēku brigādes komandiera pakļautībā nodotas Sauszemes spēku regulārās vienības – 1. un 2. Kājnieku bataljons. Brigādes štāba administrēšanu un nodrošinājumu veic Nodrošinājuma pavēlniecības 3.reģionālais nodrošinājuma centrs. Kājnieku brigādes komandieris īsteno Kājnieku brigādes vadību caur Kājnieku brigādes štābu. Kājnieku brigādes štābs ir komandiera institūcija, kas nodrošina komandierim iespēju realizēt nepārtrauktu vadību, sagatavo lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un priekšlikumus, kontrolē viņa pavēļu un rīkojumu izpildi, kā arī organizē sadarbību starp vienībām kaujas operāciju apstākļos. Par Kājnieku brigādes štāba uzdevumu izpildi atbild Kājnieku brigādes štāba priekšnieks.

Sauszemes spēku Kājnieku brigādes komandieris vienlaicīgi ir Sauszemes spēku komandieris.
 
Kopš 2010.gada Sauszemes spēku Kājnieku brigādi veido:

Sauszemes spēku Kājnieku brigādes štābs;
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Štāba un sakaru rota.  
1. un 2. Kājnieku bataljons;
Kaujas atbalsta bataljons; 
Kaujas nodrošinājuma bataljons;

Sauszemes spēku Kājnieku brigādes rindās dien karavīri, kuri piedalījušies starptautiskajās operācijās Bosnijā, Kosovā, Irākā un Afganistānā.

Kājnieku brigādes devīze - VIENOTĪBĀ SPĒKS.

2012. gada 16.novembrī Valsts prezidents Kājnieku brigādei pasniedza vienības karogu.

Karoga labajā pusē attēlota Nacionālo bruņoto spēku emblēma- starveida kokarde – saulīte. Kā norāde par piederību Latvijai karoga stūros stilizēti latviešu tautas ornamenti. Māras krusts piešķir pamatīgumu, drošību, saistību ar dabas un zemes spēkiem.

Karoga kreisajā pusē Kājnieku brigādes emblēma, kas ietver sevī ozollapu vainagu, sakrustotus sudrabotas krāsas ieročus (stilizētas Lee Enfield Mark 1 šautenes) un sudrabotas krāsas degbumbu.

Sauszemes spēku kājnieku brigādes karogs

Vienības karogs ir īpaši godājams militārās vienības simbols, kas izceļ vienības kaujas īpašības, tās vēsturi un vienības nopelnus, kā arī norāda uz tās piederību Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem.

Vienības karogs simbolizē godu, pašaizliedzību un cieņu, tas kalpo kā atgādinājums katram karavīram par tradīcijām, un pienākumu aizsargāt savu dzimteni.

Vienības karogs izveidots, jo Nacionālo Bruņoto spēku SzS KBde nav neviena vēsturiska pulka tradīciju pārmantotāja un līdz šim nebija sava vienības karoga.

SzS KBde vienības karoga apraksts

Karoga labajā pusē (averss), centrā attēlota starveida kokarde – saulīte, zem emblēmas SzS KBde dibināšanas datums „2006.14.IX”. Kā piederība Latvijai, karoga stūros stilizēti latviešu tautas ornamenti. Māras krusts - piešķir pamatīgumu, drošību saistību ar dabas un zemes spēkiem.

SzS karogs

Karoga kreisajā pusē (reverss), centrā attēlota SzS KBde atloka un uzpleča zīme, kas sevī ietver ozollapu vainagu, sakrustotus ieročus- stilizēti (Lee Enfield Mark 1 šautenes) un degbumba. Karoga labajā un kreisajā malā stilizēti latviešu tautas ornamenti. Zalktis - gudrības simbols.

SzS simbolika