Pakāpju atņemšana, atjaunošana

Karavīram var atņemt viņa dienesta pakāpi ja viņš ir sodīts par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Virsniekiem dienesta pakāpi var atņemt valsts prezidents, augstākajiem instruktoriem - Nacionālo bruņoto spēku komandieris, bet pārējiem instruktoriem un kareivjiem atņemt pakāpi var vienības komandieris.

Karavīram pakāpi var atjaunot tikai ar attaisnojošu tiesas spriedumu.