Starptautiskās operācijas | Nacionālie bruņotie spēki

Starptautiskās operācijas

Piedalīšanās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā ir viens no Nacionālo bruņoto spēku uzdevumiem.

Latvija un tās bruņotie spēki aktīvi piedalās gan Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) spēju stiprināšanā, gan NATO un Eiropas Savienības (ES) īstenotajās starptautiskajās operācijās un citos kolektīvās drošības stiprināšanas pasākumos. Latvijai tas nozīmē lielākas drošības garantijas un pieredzes iegūšanu. Tas ļauj praksē stiprināt savietojamību ar citu dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, veikt apmācību un iegūt operāciju pieredzi, kas nepieciešama profesionāli sagatavotiem karavīriem, lai sekmētu aizsardzības uzdevumu izpildi un kaujas spēju pilnveidošanu.

Lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pieņem Ministru kabinets. Pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par atsevišķu īpaši sagatavotu Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās NATO vai ES dalībvalstīs.

Šobrīd  141 Latvijas bruņoto spēku karavīrs pilda dienesta pienākumus NATO, ES, ANO starptautiskajās operācijās.

starptautiskasoperacijas

Latvijas armijas karavīri Kosovā 2021. gada jūlijs. Foto: Nacionālie bruņotie spēki