Rezervistu militārā pamatapmācība | Nacionālie bruņotie spēki

Rezervistu militārā pamatapmācība

Bruņotie spēki aicina pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam

Nacionālie bruņotie spēki šogad turpinās 2018. gadā sākto rezervistu apmācību, kuru sekmīgi apguvušos Latvijas pilsoņus ieskaitīs bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra statusā. 

2022. gadā rezervistu militārās pamatapmācības kurss notika no 6. līdz 28. augustam, un tam varēja pieteikties līdz 17.jūlijam. Latvijas pilsoņu lielās interses dēļ, šogad tika organizēts papildus rezervistu militārās pamatapmācības kurss, kas notika no 6. līdz 27. maijam, un tam varēja pieteikties līdz 8.aprīlim.

Atbilstoši šobrīd Nacionālo bruņoto spēku noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām apmācāmajiem ir noteikta prasība pēc derīga Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Jāņem vērā, ka situācija var būt mainīga, šī gada kursantiem bija jāievēro  tās epidemioloģiskās drošības prasības, kas bija aktuālas no 6. līdz 28. augustam.

Pieteikties apmācības kursam var Latvijas pilsoņi bez militārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko pārbaudīs medicīniskā komisija. 

Militārajai pamatapmācībai nepieņems Latvijas pilsoņus, kuriem ir kriminālā sodāmība, kā arī tos pilsoņus, kuri ir atvaļināti no valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem vai kuri ir bijuši PSRS, Latvijas PSR vai šobrīd ir kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji. Apmācībai nevar pieteikties arī rezervisti, kuri dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. 

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas un sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna. Savukārt kolektīvās apmācības līmenī – lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī. Rezervisti apgūst pamatus  šādās specialitātēs: radiostaciju sakarnieks, granātnieks - operators, ložmetējnieks, ložmetējnieka palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu. 

Militārās pamatapmācības kursa laikā rezervisti tiks iesaistīti “Namejs 2022” militārajās mācībās, apgūstot lauka kaujas un citas iemaņas nodaļas līmenī. 

Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ieskaites. 

Militārās pamatapmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, karavīra uzturdevu, formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, kurai netiks piemēroti nodokļi.To izmaksās ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. 

Sekmīgi apgūstot militārās pamatapmācības kursu, rezervisti dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē rezerves karavīru statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīru pienākumus. 

Rezervistu militārajai pamatapmācībai var pieteikties, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama šīs lapas sadaļā "Saistītie dokumenti". 

Ar papildu jautājumiem aicinām vērsties Rezerves personāla uzskaites birojā pa tālruni 67800270 vai e-pastu rezervists@mil.lv

Izmanto iespēju brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā! Esi valsts nākotnes sardzē - sagatavojies dienestam rezervē!