Rezervistu militārā pamatapmācība | Nacionālie bruņotie spēki

Rezervistu militārā pamatapmācība

Bruņotie spēki aicina pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam

Nacionālie bruņotie spēki šogad turpinās 2018. gadā sākto rezervistu militārās pamatapmācības kursu. Latvijas pilsoņi, kuri būs  sekmīgi apguvuši apmācības kursu, dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē rezerves karavīru statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīru pienākumus.     

Rezervista militārās pamatapmācības kurss 2023.gadā tiks organizēts no 29.jūlija līdz 20.augustam (trīs nedēļas), tam var pieteikties līdz 9. jūlijam  elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Rezervistu militārā pamatapmācība”.

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, kaujas šaušana, sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna. Savukārt kolektīvās apmācības līmenī – lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī.

Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ieskaites. 

Militārās apmācības laikā rezervisti tiks nodrošināti ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos - teltī, kā arī ar formas tērpu, nepieciešamo ekipējumu un inventāru. Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju 31.50 eiro dienā.  To izmaksās ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. Rezervisti tiks nodrošināti ar ēdināšanu vai saņems karavīra uzturdevu, kas ir 14.00 eiro dienā.

Pieteikties apmācības kursam var Latvijas pilsoņi (vīrieši un sievietes) bez militārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko pārbaudīs NBS medicīniskā komisija. 

Informācija par pieteikšanos uz rezervista pamatapmācības kursu pieejama NBS tīmekļvietnē www.mil.lv sadaļā “Rezerve”, zvanot darba dienās no 09:00 līdz 16:00 uz tālruni 67800270 vai rakstot uz e-pastu rezervists@mil.lv

Izmanto iespēju brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā! Esi valsts nākotnes sardzē - sagatavojies dienestam rezervē!