Psihodiagnostikas centrs

2017. gada 25. janvārī NBS Nodrošinājuma pavēlniecības sastāvā  tika iekļauts Psihodiagnostikas centrs.

Tas ir pakļauts Nodrošinājuma pavēlniecības komandierim.

Psihodiagnostikas centra psihologi veic psihodiagnostiku pēc NBS pieprasījuma - kandidātiem uz Profesionālo dienestu, NBS karavīriem (starptautiskās operācijas, uzdevumi, vienību pieprasījumi, atlasot karavīrus uz vakancēm, kā arī atsevišķos gadījumos, kad nepieciešams izvērtēt karavīra psiholoģisko stāvokli). Psiholoģiskā diagnostika ietver personības, intelekta, kognitīvo spēju izpēti ar psiholoģisko testu, interviju un citu metožu palīdzību.

Psihodiagnostikas centra psihologi

Psiholoģe, Psihodiagnostikas centra priekšniece INGA IGAUNE, Mg. psych.

Izglītība:
Sanktpēterburgas „Psihoterapijas un apmācību ģildes” sertifikāts „Psiholoģiskā konsultēšana” (2012).
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2009).
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2003).

Profesionālās darbības sfēras:

  • psihodiagnostika - intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
  • psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana.

Mobilais telefons: 26339637
E-pasts: inga.igaune@mil.lv 

Psiholoģe, civilā darbiniece ILGA ROMANOVSKA, Mg. psych.

Moto: Dari šodien to, par ko būsi pateicīgs sev rīt!

Izglītība:
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Daugavpils Universitāte, 2016).
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Daugavpils Universitāte, 2014).

Profesionālās darbības sfēras:

  • psiholoģiskā diagnostika - intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
  • psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana;

Mobilais telefons: 26320068
E-pasts: ilga.romanovska@mil.lv

Psiholoģe, atv. štvsrž., civilā darbiniece SANDRA REINFELDE, Mg.psych.

Moto: ,,Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ”.

Izglītība:
Kognitīvi biheiviorālais terapeits – apmācībā.
Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2006.).
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, psihologa kvalifikācija (Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskola, 2005).
Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2004.).

Profesionālās darbības sfēras:

  • psihodiagnostika - intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
  • psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana.

Mobilais telefons: 26184913
E-pasts: sandra.reinfelde@mil.lv

Psiholoģe, civilā darbiniece IRINA BOGDANOVA, Mg. psych.

Moto: “...dzīve ir skaista...”

Izglītība: 
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības
fakultāte, 2016).
Bakalaura grāds psiholoģijā, praktiskā psihologa kvalifikācija (SPPA, 2003).

Profesionālās darbības sfēras:

  • psiholoģiskā diagnostika - intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
  • psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana.

Mobilais telefons: 26486834
E-pasts: irina.bogdanova@mil.lv

Psiholoģe, civilā darbiniece ELĪNA KALNENIECE, Mg. psych.

Moto: “Ja ir situācija, kuru cilvēks izjūt kā problēmu, ir arī risinājums. Vienmēr. Izvēlēties, – justies labi; izjust laimi; uzlabot savu dzīves kvalitāti; kļūt par savas dzīves veidotāju, uzņemoties atbildību par savu dzīvi, – var jebkurš no mums, jebkurā vecumā un jebkurā dzīves brīdī.”

Izglītība:
Profesionālais bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā, klīniskā psihologa kvalifikācija (LU PPMF, 2015).
Krīzes intervences pilnveides līmenis (Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”).
Kognitīvi biheiviorālais terapeits - apmācībā.

Profesionālās darbības sfēras:

  • psiholoģiskā diagnostika - intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
  • psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana.

Mobilais telefons: 22113231 (priv.)
E-pasts: elina.kalneniece@mil.lv
 

Psihodiagnostikas daļas adrese:

Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, Psihodiagnostikas centrs, 2. stāvs, 202.–206. kab.