NBS Psihodiagnostikas centrs | Nacionālie bruņotie spēki

NBS Psihodiagnostikas centrs

Psihodiagnostikas centra mērķis ir psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) veikšana. Psihodiagnostikas centrs ir Nodrošinājuma pavēlniecības sastāvā.

Psihodiagnostikas centru vada Psihodiagnostikas centra vecākais psihologs civilā darbiniece Inga Igaune, kura administratīvi ir pakļauta NBS Nodrošinājuma pavēlniecības komandierim, bet profesionālās darbības jomā - NBS galvenajam psihologam.

Psihodiagnostikas centrs atrodas Krustabaznīcas ielā 9, k-1, Rīgā, tel.: 67072794

Psihodiagnostikas centra uzdevumi:

  • psiholoģiskā izpēte (novērtēšana) kandidātiem, kuri pieteikušies profesionālajam dienestam;
  • psiholoģiskā izpēte (novērtēšana) profesionālā dienesta karavīriem vai kandidātiem, kuri pieteikušies mācībām Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā;
  • psiholoģiskā izpēte (novērtēšana) karavīriem pirms  starptautiskajām operācijām;
  • psiholoģiskā izpēte karavīriem pēc vienības komandiera (priekšnieka)  vai atbildīgās institūcijas rakstiska pieprasījuma;
  • karavīru apmācība;
  • zinātniski pētnieciskais darbs

Psihodiagnostikas centra darbinieki

Mg. psych., civilā darbiniece INGA IGAUNE
vecākais psihologs, centra priekšniece
Reģistrācija Psihologu reģistrā 12.07.2018.
Kontakti: 26339637, Inga.Igaune@mil.lv

Mg. psych., atv. štvsrž. SANDRA REINFELDE
psihologs
Reģistrācija Psihologu reģistrā 18.10.2018.
Kontakti: 26426311, Sandra.Reinfelde@mil.lv

Mg. psych., civilā darbiniece IRINA BOGDANOVA
psihologs
Reģistrācija Psihologu reģistrā 18.10.2018.
Kontakti: 26486834, Irina.Bogdanova@mil.lv

Mg. psych., civilā darbiniece ELĪNA SARMULE
psihologs
Reģistrācija Psihologu reģistrā 19.12.2019.
Kontakti: 27748575, Elina.Sarmule@mil.lv

Mg. Psych., civilā darbiniece GUNTA NEIJA
psihologs
Reģistrācija Psihologu reģistrā 13.09.201
Kontakti: 26883627, Gunta.Neija@mil.lv

Mg. psych., civilā darbiniece ELĪNA CIELĒNA
psihologs
Reģistrācija Psihologu reģistrā 23.08.2018.
Kontakti: 28961859, Elina.Cielena@mil.lv

Civilā darbiniece SANITA RĀGA
lietvede
Kontakti: 25732714, Sanita.Raga@mil.lv