NBS Psihodiagnostikas centrs

NBS Psihodiagnostikas centra psihologi veic psihodiagnostiku pēc NBS pieprasījuma: kandidātiem uz profesionālo dienestu, NBS karavīriem (starptautiskās operācijas, uzdevumi, vienību pieprasījumi, atlasot karavīrus uz vakancēm, kā arī atsevišķos gadījumos, kad nepieciešams izvērtēt karavīra psiholoģisko stāvokli). Psiholoģiskā diagnostika ietver personības, intelekta, kognitīvo spēju izpēti ar psiholoģisko testu, interviju un citu metožu palīdzību.

NBS Psihodiagnostikas centrs ir pakļauts Nodrošinājuma pavēlniecības komandierim. Centrs strādā saskaņā ar Aizsardzības ministrijas 2018.gada 2.maija noteikumiem Nr.19 “Kārtība, kādā Nacionālajos bruņotajos spēkos veic profesionālā dienesta kandidāta vai karavīra psiholoģisko izpēti (novērtēšanu)”.

Psihodiagnostikas centra adrese:
Rīga, Krustabaznīcas iela 9, 2.stāvs, 201.-206.kab., tālruņa nr. 67072796.

 

Psihodiagnostikas centra psihologi:

Civilā darbiniece INGA IGAUNE, Mg. psych.
NBS Psihodiagnostikas centra priekšniece
Reģistrācija Psihologu reģistrā 12.07.2018., sertifikāts nr. 1300236 klīniskajā un veselības psiholoģijā, sertifikāts nr. 3600317 militārajā psiholoģijā
Izglītība:
Psiholoģiskā konsultēšana (Psihoterapijas un apmācību ģilde, Sanktpēterburga, 2012)
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2009)
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2003)
Profesionālās darbības sfēras:
Psihodiagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte
Psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana

Kontakti: 26339637, Inga.Igaune (at) mil.lv 

 

Civilā darbiniece ILGA ROMANOVSKA, Mg. psych.
Reģistrācija Psihologu reģistrā 12.07.2018.
Moto: “Dari šodien to, par ko būsi pateicīgs sev rīt!”
Izglītība:
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Daugavpils Universitāte, 2016)
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Daugavpils Universitāte, 2014)
Profesionālās darbības sfēras:
Psiholoģiskā diagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte
Psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana

Kontakti: 26320068, Ilga.Romanovska (at) mil.lv

 

Atv. štvsrž., civilā darbiniece SANDRA REINFELDE, Mg.psych.
Reģistrācija Psihologu reģistrā 18.10.2018.
Moto: ,,Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ”
Izglītība:
Kognitīvi biheiviorālais terapeits – apmācībā
Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2006)
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, psihologa kvalifikācija (Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskola, 2005)
Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2004)
Profesionālās darbības sfēras:
Psihodiagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte
Psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana

Kontakti: 26184913, Sandra.Reinfelde (at) mil.lv

 

Civilā darbiniece IRINA BOGDANOVA, Mg. psych.
Reģistrācija Psihologu reģistrā 18.10.2018.
Moto: “...dzīve ir skaista...”
Izglītība
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (Rīgas Stradiņa universitāte, 2016)
Bakalaura grāds psiholoģijā, praktiskā psihologa kvalifikācija (Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, 2003)
Profesionālās darbības sfēras:
Psihodiagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte
Psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana

Kontakti: 26486834, Irina.Bogdanova (at) mil.lv

 

Civilā darbiniece ELĪNA KALNENIECE, Mg. psych.
Reģistrācija Psihologu reģistrā 12.07.2018.
Moto: “Ja ir situācija, kuru cilvēks izjūt kā problēmu, ir arī risinājums. Vienmēr. Izvēlēties – justies labi, izjust laimi, uzlabot savu dzīves kvalitāti, kļūt par savas dzīves veidotāju, uzņemoties atbildību par savu dzīvi – var jebkurš no mums, jebkurā vecumā un jebkurā dzīves brīdī”
Izglītība:
Kognitīvi biheiviorālais terapeits – apmācībā
Profesionālais bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā, klīniskā psihologa kvalifikācija (Latvijas Universitāte, 2015)
Krīzes intervences pilnveides līmenis (krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”)
Profesionālās darbības sfēras:
Psiholoģiskā diagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte
Psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana

Kontakti: 22113231, Elina.Kalneniece (at) mil.lv