Vecākais iepirkumu speciālists | Nacionālie bruņotie spēki

Vecākais iepirkumu speciālists

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs aicina darbā Vecāko iepirkuma speciālistu.

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā juridiskā izglītība;
 • pieredze materiāltehnisko, pakalpojumu iegādes un publisko iepirkumu jomā;
 • pārzināt iepirkumu un iepirkumu procedūru reglamentējošos normatīvos aktus;
 • prast veikt tirgus izpēti un sagatavot materiāltehnisko līdzekļu aprites dokumentāciju;
 • prasmes strādāt ar MS Office programmām lietotāja līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties iepirkuma komisijas darbā kā loceklis un/vai iepirkuma komisijas sekretārs – protokolēt iepirkumu komisiju sēžu gaitu un sagatavot ar iepirkumu vai iepirkuma procedūru norisi saistošo dokumentāciju;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos ievadīt ar iepirkumiem un iepirkumu procedūrām saistīto informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā;
 • pārzināt Publisko iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un citus, ar to saistītus spēkā esošos normatīvos aktus;
 • reģistrēt iepirkumus un iepirkumu procedūras, kā arī noslēgtos līgumus un vienošanās;
 • koordinēt līgumu un vienošanās saskaņošanas un parakstīšanas procesu. Ievērot noteikto slepenības režīmu un sevišķās lietvedības noteikumus, strādājot ar informāciju, kas klasificēta kā valsts noslēpuma objekts;
 • veikt tirgus izpēti, lai apzinātu iespējamos sadarbības partnerus.

Darba vieta: Ezermalas iela 8B, Rīga.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu militārā vidē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • sociālās garantijas atbilstoši Valsts pārvaldē noteiktajam;
 • atalgojumu atkarībā no profesionālās pieredzes, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, no 835 līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv;
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Augstāk minētos dokumentus lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi guntars.eisaks@mil.lv