Rezerves karavīru militārās mācības 2020. gadā | Nacionālie bruņotie spēki

Rezerves karavīru militārās mācības 2020. gadā

Iesaucot rezerves karavīrus aktīvajā militārajā dienestā uz plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām, katru reizi izdod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli. Pavēlē norāda mācību norises laiku un vietu, iesaucamo rezerves karavīru skaitu un rezerves karavīru sarakstu.

Iemaņu atjaunošanas kursa apraksts

Uz kārtējām militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs “Rezerves karavīra iemaņu atjaunošanas kursā” atjauno individuālās, speciālistu un kolektīvās iemaņas un zināšanas, lai viņš spētu pilnvērtīgi iekļauties vienības vai apakšvienības uzdevumu izpildē. Savukārt pārbaudes militārajās mācībās, rezerves karavīram piedaloties vienības vai apakšvienības rīkotajās mācībās, vērtē viņa iegūtās iemaņas un zināšanas pildīt tiešos amata pienākumus uzdevumu izpildē. 

Iemaņu atjaunošanas kurss sastāv no trijām daļām: individuālās apmācības, apmācības specialitātē un kolektīvās apmācības, kas tiek plānota atbilstoši vienības vai apakšvienības kaujas pamatuzdevumu sarakstam. 

Individuālā apmācība ietver ieroču, sakaru, medicīnas apmācību, lauka kaujas iemaņas un kaujas šaušanu ar individuālo ieroci. Apmācība specialitātē ietver aktīvajā vai dienestā Zemessardzē apgūtās speciālitātes un amata iemaņu atjaunošanu (nepieciešamības gadījumā – apgūšanu no jauna), un tā ierasti norit vienībā vai apakšvienībā, kas noteikta rezerves karavīram izsniegtajā mobilizācijas norīkojumā. Šajā apmācības daļā notiek arī komandējošā sastāva apmācība. Savukārt kolektīvā apmācība ietver noteikta līmeņa apakšvienības uzdevumu izpildi, un var noritēt, iesaistoties vienības vai apakšvienības rīkotajās militārajās mācībās. 

Kurss norit klātienē, klasē, apvidū un lauka apstākļos. Tas tiek organizēts lekciju un praktisko nodarbību veidā, veicot arī apgūto zināšanu, praktisko iemaņu un prasmju pārbaudi. 

2020. gada rezerves karavīru militāro mācību plāns*

Laiks  Vienība** Papildu informācija
no 21.09.2020. līdz 04.10.2020. Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde  
no 21.09.2020. līdz 27.09.2020. Zemessardzes 1. Rīgas brigādē  
no 25.09.2020. līdz 27.09.2020. Zemessardzes 2. Vidzemes brigādē  
no 03.08.2020. līdz 23.08.2020. Zemessardzes 3. Latgales brigādē  
no 06.07.2020. līdz 26.07.2020. Zemessardzes 4. Kurzemes brigādē  
no 07.09.2020. līdz 13.09.2020. Jūras spēki  
no 07.09.2020. līdz 21.09.2020. Gaisa spēki  
no 16.09.2020. līdz 28.09.2020. Militārā policija  
no 07.09.2020. līdz 13.09.2020. Speciālo operāciju pavēlniecība  
no 13.08.2020. līdz 28.08.2020. Mācību vadības pavēlniecība  
no 09.10.2020. līdz 16.10.2020. Štāba bataljons  

*- informācija atjaunota 2020. gada 21. maijā
**- Militāro mācību laiku, vietu un dalībnieku skaitu nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ņemot vērā vienību pieprasīto rezerves karavīru skaitu un specialitātes, kuras nepieciešamas šo vienību personālsastāva komplektēšanai.

Nacionālie bruņotie spēki aicina rezerves karavīrus pieteikties šoruden plānotajām rezerves karavīru militārajām mācībām. Aicinājums attiecas uz tiem rezerves karavīriem, kuri nav iekļauti šī gada aktīvajā dienestā iesaucamo rezerves karavīru sarakstā, bet dažādu personīgu apsvērumu dēļ tomēr vēlas piedalīties militārajās mācībās tieši šogad. 

Lai pieteiktos militārajām mācībām, rezerves karavīram līdz š.g. 5. jūnijam elektroniski jāiesniedz Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Rezerves personāla uzskaites sektoram adresēts iesniegums, kura veidlapa pieejama šīs lapas sadaļā “Saistītie dokumenti”. Iesnieguma veidlapas 2. lapā ir dotas norādes, kā iesniegt iesniegumu. Tie, kuri nav paspējuši pieteikties līdz 5. jūnijam, aicināti pieteikties visas vasaras garumā līdz š.g. 1. augustam. Iespējas par iesaisti š. g. mācībās NBS vienības izskatīs individuāli. . 

Neskaidrību gadījumā obligāti sazinies ar Rezerves personāla uzskaites sektoru, zvanot uz tālruņa numuru 67800270 vai rakstot uz e-pasta adresi rezerves.macibas@mil.lv!