Rezerves karavīru militārās mācības 2019. gadā

Iesaucot rezerves karavīrus aktīvajā militārajā dienestā uz plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām, katru reizi izdod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli. Pavēlē norāda mācību norises laiku un vietu, iesaucamo rezerves karavīru skaitu un rezerves karavīru sarakstu.

Iemaņu atjaunošanas kursa apraksts

Uz kārtējām militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs “Rezerves karavīra iemaņu atjaunošanas kursā” atjauno individuālās, speciālistu un kolektīvās iemaņas un zināšanas, lai viņš spētu pilnvērtīgi iekļauties vienības vai apakšvienības uzdevumu izpildē. Savukārt pārbaudes militārajās mācībās, rezerves karavīram piedaloties vienības vai apakšvienības rīkotajās mācībās, vērtē viņa iegūtās iemaņas un zināšanas pildīt tiešos amata pienākumus uzdevumu izpildē. 

Iemaņu atjaunošanas kurss sastāv no trijām daļām: individuālās apmācības, apmācības specialitātē un kolektīvās apmācības, kas tiek plānota atbilstoši vienības vai apakšvienības kaujas pamatuzdevumu sarakstam. 

Individuālā apmācība ietver ieroču, sakaru, medicīnas apmācību, lauka kaujas iemaņas un kaujas šaušanu ar individuālo ieroci. Apmācība specialitātē ietver aktīvajā vai dienestā Zemessardzē apgūtās speciālitātes un amata iemaņu atjaunošanu (nepieciešamības gadījumā – apgūšanu no jauna), un tā ierasti norit vienībā vai apakšvienībā, kas noteikta rezerves karavīram izsniegtajā mobilizācijas norīkojumā. Šajā apmācības daļā notiek arī komandējošā sastāva apmācība. Savukārt kolektīvā apmācība ietver noteikta līmeņa apakšvienības uzdevumu izpildi, un var noritēt, iesaistoties vienības vai apakšvienības rīkotajās militārajās mācībās. 

Kurss norit klātienē, klasē, apvidū un lauka apstākļos. Tas tiek organizēts lekciju un praktisko nodarbību veidā, veicot arī apgūto zināšanu, praktisko iemaņu un prasmju pārbaudi. 

2019. gada rezerves karavīru militāro mācību plāns*

Laiks  Vienība** Papildu informācija
20. – 23. augusts Aizsardzības ministrija  
7. – 16. septembris        Zemessardzes 1. Rīgas brigāde   
12. – 15. septembris Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde  
16. septembris – 2. oktobris Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde            
17. septembris – 1. oktobris         Zemessardzes 3. Latgales brigāde  
20. – 27. septembris Nodrošinājuma pavēlniecība  
23. septembris – 5. oktobris         Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde  
23. septembris – 6. oktobris Jūras spēki   
23. septembris – 4. oktobris          Gaisa spēki  
27. – 29. septembris      Speciālo uzdevuma vienība  
21. oktobris – 1. novembris Militārā policija  

*- informācija atjaunota 2019. gada  29. augustā
**- Militāro mācību laiku, vietu un dalībnieku skaitu nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ņemot vērā vienību pieprasīto rezerves karavīru skaitu un specialitātes, kuras nepieciešamas šo vienību personālsastāva komplektēšanai.

Nacionālie bruņotie spēki aicina rezerves karavīrus pieteikties šoruden plānotajām rezerves karavīru militārajām mācībām. Aicinājums attiecas uz tiem rezerves karavīriem, kuri nav iekļauti šī gada aktīvajā dienestā iesaucamo rezerves karavīru sarakstā, bet dažādu personīgu apsvērumu dēļ tomēr vēlas piedalīties militārajās mācībās tieši šogad. 

Lai pieteiktos militārajām mācībām, rezerves karavīram līdz 3. jūnijam elektroniski jāiesniedz bruņoto spēku Rezerves personāla uzskaites sektoram adresēts iesniegums, kura veidlapa pieejama sadaļā “Saistītie dokumenti”. Iesnieguma veidlapas 2. lapā ir dotas norādes, kā iesniegt iesniegumu. 

Neskaidrību gadījumā obligāti sazinies ar Rezerves personāla uzskaites sektoru, zvanot uz tālruņa numuru 67800270 vai rakstot uz e-pasta adresi rezerves.macibas@mil.lv!