Rezerves karavīru mācības 2017

2017. gadā rezerves karavīru mācības notiks no 9. oktobra līdz 10. novembrim, un tās noritēs astoņos posmos kā regulāro spēku, tā arī Zemessardzes vienībās.

Rezerves karavīru mācību mērķis ir atjaunot rezerves karavīru individuālās, speciālistu un kolektīvās darbības prasmes un iemaņas, lai viņi spētu pilnvērtīgi iekļauties vienības vai apakšvienības uzdevumu izpildē.

2017.gada rezerves karavīru mācību plāns*

Nr. p.k.

Datums

Vienība** 

1.

9. – 29.oktobris

Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde (9. - 13. oktobrī - tikai virsnieku apmācība NAA)

2.

9. – 27.oktobris

Zemessardzes 3. Latgales brigāde (9. - 13. oktobrī - tikai virsnieku apmācība NAA)

3.

9. – 27.oktobris

Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde (9. - 13. oktobrī - tikai virsnieku apmācība NAA)

4. 

9. – 27.oktobris

Jūras spēki
5.  14. – 27.oktobris Štāba bataljons
6.  14. – 27.oktobris Gaisa spēki
7.  30.oktobris – 10.novembris

Militārā policija

8.  9. – 29.oktobris  Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde (9. - 13. oktobrī - tikai virsnieku apmācība NAA)

 

*- informācija atjaunota 16.08.2017.

**- militāro mācību laiku, vietu un dalībnieku skaitu nosaka aizsardzības ministrs pēc Nacionālo bruņoto spēku komandiera priekšlikuma, kuru veido vienību pieprasīto rezerves karavīru skaits un specialitātes, kuras nepieciešamas šo vienību personālsastāva komplektēšanai. Uz 2017.gada mācībām vienības ir pieprasījušās 319 rezerves karavīrus. Sešus mēnešus pirms plānotajām rezerves karavīriem mācībām tiek izsūtītas  pavēstes, paredzot, ka mācībās, ņemot vērā  gan attaisnojošos, gan neattaisnojošos neierašanās iemeslus, varētu piedalīties trešā daļa no pavēstes saņēmušajiem rezerves karavīriem.