Rezerves karavīriem

Rezerves karavīram ir pienākums:

- ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
- ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
- saglabāt un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārai specialitātei nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību.