Rezerves karavīriem

Rezerves karavīram ir pienākums:

- ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
- ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
- saglabāt un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārai specialitātei nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību.

Rezerves karavīram obligāti jāizmanto oficiālā elektroniskā adrese

Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. pantā ir noteikts, ka rezerves karavīram oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta no 2019. gada 1. februāra. Savukārt likuma pārejas noteikumu 4. pantā noteikts, ka rezerves karavīrs oficiālo elektronisko adresi izveido no 2019. gada 2. janvāra. Papildu informācija par elektroniskās adreses izveidošanu ir pieejama https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese un https://mana.latvija.lv/e-adrese/

Bruņotie spēki atgādina, ka par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīrus informē vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām, nosūtot pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi.   

Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, rezerves karavīram jāprecizē deklarētās dzīvesvietas adrese 

Ministru kabinets ir veicis grozījumus 16.11.2010. noteikumos Nr. 1042  “Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām”, paredzot, ka uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, lai, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu, nokļūtu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē norādītajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ, kā arī kompensācijas apmēru un nosacījumus kompensācijas izmaksai.

Bruņotie spēki vērš uzmanību, ka izdevumus sedz tikai par nokļūšanu no Latvijā vai ārvalstīs deklarētās, bet ne faktiskās dzīvesvietas, un rezerves karavīrus, īpaši tos, kuri deklarējušies Latvijā, bet dzīvo ārvalstīs, aicina laikus veikt datu atjaunošanu Iedzīvotāju reģistrā, no kura bruņotie spēki iegūst datus par deklarēto adresi kompensāciajs izmaksai un saziņai ar rezerves karavīriem.