Personālsastāva komplektēšana

Nacionālo bruņoto spēku vienības miera laikā komplektē no Latvijas pilsoņiem, kas pieņemti profesionālajā dienestā.

Profesionālajā dienestā pieņem abu dzimumu Latvijas pilsoņus vecumā no 18 gadiem, ja tās atbilst noteiktajām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu prasībām un morālajām un psiholoģiskajām īpašībām un ja šīs personas, izņemot virsniekus speciālistus, līdz profesionālajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai var dienēt ne mazāk kā piecus gadus.

Karavīra aktīvais dienests sākas ar dienu, kad viņš ieskaitīts vienības personālsastāvā, un izbeidzas ar dienu, kad viņš izslēgts no vienības personālsastāva.

Profesionālajā dienestā pieņemtajam karavīram var noteikt pārbaudes termiņu līdz sešiem mēnešiem. Pārbaudes termiņu nenosaka karavīram, kas pārcelts citā amatā.

Personai, kas agrāk nav apmācīta militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.

Karavīru skaita dinamika   

Gads Rekrutēti Atvaļināti No tiem pēc paša vēlēšanās Karavīru skaita pieaugums, samazinājums gadā
2005. 282 185 48 +97
2006. 628 638 116 +314
2007. 343 309 157 +34
2008. 379 287 99 +92
2009. 45 524 155 -479
2010. 195 604 190 -409
2011. 385 286 147 +99
2012. 313 309 118 +4
2013. 212 318 130 -106
2014. 351 294 139 +57
2015. 410 236 132 +174
2016. 607 223 127 +384
2017. 575 248 120 +327
2018. 642 293 185 +349
2019. 710*      

*- 2019. gadā plānots pieņemt līdz 710 karavīru