Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem | Nacionālie bruņotie spēki

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kā un kur pieteikties dienestam un studijām aizsardzības akadēmijā?

Kur var pieteikties?

Profesionālajam militārajam dienestam un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā var pieteikties Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā. Ar secību, kādā notiek pietiekšanās un atlase, var iepazīties sadaļā “Kandidātu atlase”. Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

Kā var pieteikties?

Pieteikties dienestam vai studijām aizsardzības akadēmijā var, izvēloties vienu no sev piemērotākajiem veidiem:
1)    elektroniski aizpildot pieteikuma anketu profesionālajam dienestam. Lejuplādējiet un saglabājiet anketu savā datora vai viedierīcē, kur arī tur to aizpildiet. Neparakstītu, kā arī nepārveidotu PDF, JPG vai citā formātā nosūtiet uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv. Anketu varēsiet parakstīt, pirmo reizi ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā.
2)    ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā, Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9. Apmeklētāju pieņemšana notiek darba dienās no plkst.9. līdz plkst.16. 
3)    ierodoties jebkurā regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā. Apmeklētāju pieņemšana notiek darba dienās no plkst.9. līdz plkst.16.

Kad var pieteikties?

Profesionālajam dienestam var pieteikties jebkurā laikā. Pirms izvēlies sev piemērotāko militārās pamatapmācības kursu, kuri patlaban notiek teju katru mēnesi (to sākuma datumi pieejami sadaļā “Aktuālais piedāvājums (vakances)”), rēķinies, ka atlase, kurā pārbaudīs atbilstību dienestam noteiktajām prasībām, var aizņemt vairākas nedēļas. 
Studijām aizsardzības akadēmijā var pieteikties līdz katra gada 31. jūlijam. 

Ja vēlos studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, vai arī tad ir jāpiesakās profesionālajam dienestam? 

Jā, ir jāpiesakās! Šajā gadījumā pieteikuma anketā obligāti jānorāda, ka vēlies studēt aizsardzības akadēmijā. Akadēmijas studenti (kadeti) arī ir karavīri, kuri ir izturējuši atlasi, pieņemti profesionālajā dienestā un sekmīgi beiguši (pirmsstudiju) kadeta kandidāta apmācības kursu.

Kādās vienībās es varēšu dienēt, uzsākot profesionālo dienestu? 

Bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties profesionālo dienestu kādā no apakšvienībām Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, Jūras spēkos un Gaisa spēkos, kā arī Štāba bataljonā un specializētajās bruņoto spēku apakšvienībās, kurās lieti noderēs tavas vēl civilajā dzīvē apgūtās aroda prasmes.
Sakarā ar pieņemto lēmumu tuvākajos gados izveidot Kaujas atbalsta bataljonu un to izvietot Latgalē (galvenokārt, Lūznavā netālu no Rēzeknes un “Meža Mackevičos” netālu no Daugavpils) kandidātiem no Latgales ir iespēja pieteikties dienestam šajā Zemessardzes 3. Latgales brigādes apakšvienībā.

woodlatplat josla

Kas var pieteikties?

Vai var pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs? 

Nē, nevar! Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem tikai Latvijas Republikas pilsoni.

Vai var pieteikties sievietes? 

Jā, var! Bruņotajos spēkos sievietes bez ierobežojumiem var dienēt jebkurā specialitātē. Tāpat bez ierobežojumiem var iegūt arī nākamo dienesta pakāpi, līdz ar to var tikt arī paaugstinātas amatā, jo neatkarīgi no dzimuma visiem karavīriem jāapgūst dienesta pakāpei noteiktie militārās izglītības kursi. Arī atlīdzību abi dzimumi saņem pēc vienādiem noteikumiem - mēnešalga tiek noteikta atbilstoši dienesta pakāpei un tai nepieciešamajai militārajai izglītībai, kā arī izdienai. Stājoties dienestā un dienesta laikā reizi gadā sievietes kārto savam dzimumam un vecuma grupai noteiktos (vispārējās) fiziskās sagatavotības normatīvus. 

Kāda vecuma Latvijas pilsoņi var pieteikties? 

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem vecumā no 18 gadiem. 
Dienestā pieņem kandidātu līdz 40 gadu vecumam. Šāds vecums noteikts, lai dienestā pieņemtais karavīrs līdz maksimālā vecuma sasniegšanai varētu nodienēt vismaz vienu profesionālā dienesta līguma termiņu, kas ir pieci gadi. 
Savukārt aizsardzības akadēmijā studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – līdz 30 gadu vecumam, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā – līdz 35 gadu vecumam. Kandidātiem studijām aizsardzības akadēmijā jāņem vērā, ka noteikto vecumu viņi nedrīkst sasniegt nevis brīdī, kad iestājas dienestā, bet gan uz imatrikulēšanas brīdi akadēmijā, kas profesionālā bakalaura studiju programmās ierasti ir nākamā gada martā (2019. gadā – 8. martā), bet otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – nākamā gada maijā (2019. gadā – 10. maijā). Pirms imatrikulēšanas kandidātam studijām aizsardzības akadēmijā sekmīgi jāpabeidz (pirmsstudiju) kadeta kandidāta apmācības kursu, kas sākas septembrī.

Kādai ir jābūt civilajai izglītībai?  

Dienestā pieņem kandidātu, kas ir ieguvis vismaz pamatizglītību. Savukārt studijām aizsardzības akadēmijā: studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – ar vidējo izglītību, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā - ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).
Militārajās izglītības iestādēs un bruņoto spēku vienībās, kuras īsteno pieaugušo izglītības programmas, uzņem Latvijas pilsoņus, kas ir ieguvuši vismaz vidējo izglītību, izņemot Kājnieku skolu, kurā var uzņemt arī Latvijas pilsoņus, kas ieguvuši pamatizglītību.

Kādai ir jābūt civilajai izglītībai, lai studētu mācību programmā “Virsnieka speciālista pamatkurss”?  

Mācību programmā „Virsnieka speciālista pamatkurss” uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis:
-- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju jurista specialitātē, izņemot, ja kandidē uz juriskonsulta, operatīvās darbības vai izmeklēšanas speciālista amatu, tad akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē;
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē;
- ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē;
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē;
- bakalaura grādu – teologa specialitātē;
- bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē;
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā.

Vai pieņem kandidātu, kas nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā?  

Dienestā pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1), bet studijām aizsardzības akadēmijā – augstākajā līmenī (C1). Ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, viņam obligāti ir jāuzrāda dokumenta oriģināls par iegūto valsts valodas prasmes līmeni.

Bruņoto spēku struktūrvienībās lietojama tikai valsts valoda, izņemot gadījumus, kad citos likumos vai Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos, kā arī starptautiskajos līgumos par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās vai mācībās paredzēts citādi.

Vai pieņem, ja esmu bijis iepriekš atvaļināts disciplīnas pārkāpumu dēļ?   

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem. No 01.01.2019. aizsardzības ministra izveidota komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

Vai ir kādi citi ierobežojumi?    

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

woodlatplat josla

Kā notiek kandidātu atlase?

Kas ir kandidāta atlases process? 

Tas ir process, kura laikā veic kandidāta individuālu izvērtēšanu pieņemšanai dienestā noteiktajām prasībām, dienestam nepieciešamajām veselības stāvokļa, fiziskajām, izglītības, valsts valodas zināšanu prasībām, morālajām un psiholoģiskajām īpašībām.

Kādi dokumenti jāņem līdzi, ierodoties uz atlasi? 

Kandidātam, ierodoties uz atlasi, līdzi jāņem šādi dokumenti: 
1) medicīniskās izziņas (oriģināli), 
2) Latvijas Republikas pilsoņa pase vai elektroniskās identifikācijas karte (eID),
3) autobiogrāfija (CV),
4) civilo izglītību un, ja ir dienēts, militāro izglītību apliecinoši dokumenti (oriģināli), 
5) ja ir dienēts, iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinoši dokumenti, 
6) ja ir piešķirtas, agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinoši dokumenti, 
7) valsts valsts valodas prasmes pakāpi apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā. 

Kā notiek veselības stāvokļa pārbaude? 

1. Lai veiktu veselības stāvokļa pārbaudi, vispirms jādodas pie sava ģimenes ārsta, lai saņemtu izrakstu no ambulatorās kartes par veselības stāvokli, kā arī pie narkologo un psihiatra, lai saņemtu izziņu (izdruku no elektroniskās datu bāzes, ja izmantota integrētā valsts informācijas sistēma) par to, vai kandidāts ir vai nav uzskaitē. 
2. Rekrutēšanas un atlases centrs ar 1. punktā noformētiem dokumentiem un aizpildītu veselības aptaujas anketu nosūtīs uz Medicīnas nodrošinājuma centru, kurā ambulatorā medicīniskā komisija veiks medicīnisko pārbaudi. To veiks ķirurgs, primārās veselības aprūpes ārsts, neirologs, otorinolaringologs, oftalmologs, dermatologs, stomatologs, ginekologs, psihiatrs, narkologs un vajadzības gadījumā citi speciālisti. Pārbaudē veiks asins un urīna analīzes, EKG, krūškurvja rentgenoloģisko izmeklēšanu, noteiks auguma, fiziskā spēka un slodzes spējas, redzes asuma, dzirdes un trokšņu jūtības kapacitāti, kā arī krāsu redzi.
3. Pēc pārbaudes ambulatorā medicīniskā komisija pieņems lēmumu par derīgumu dienestam un studijām aizsardzības akadēmijā, izsniedzot medicīniskās komisijas atzinumu, kurš ir derīgs sešus mēnešus. Lēmums jāiesniedz Rekrutēšanas un atlases centrā.

Dzīvoju patālu no Rīgas. Vai veselības stāvokļa pārbaudi var veikt tuvāk savai dzīvesvietai?  

Jā, var! Sākot atlasi, kandidāts var izvēlēties vienu no diviem veselības pārbaudes veikšanas variantiem: centralizēti bruņoto spēku Medicīnas nodrošinājuma centrā Rīgā vai decentralizēti civilajā ārstniecības iestādē reģionos, ar kurām bruņotie spēki ir noslēguši sadarbības līgumu. Arī saņemt norīkojumu medicīniskās pārbaudes veikšanai civilajā ārstniecības iestādē kandidāts var savai dzīvesvietai tuvākajā regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā. Pēc pārbaudes civilajā ārstniecības iestādē, kandidātam ir jādodas uz bruņoto spēku Medicīnas nodrošinājuma centru medicīniskās pārbaudes pabeigšanai, kur galīgai veselības stāvokļa izvērtēšanai būs jāpameklē vēl vairāki šī centra ārsti, jo abos pārbaudes veikšanas variantos tikai Medicīnas nodrošinājus centra ambulatorā medicīniskā komisija pieņem lēmumu par derīgumu dienestam un studijām aizsardzības akadēmijā.

Kādi fiziskās sagatavotības pārbaudes testi jākārto, piedaloties atlasē?   

Karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudes testos kandidātam jāsaņem vismaz vērtējums “apmierinoši”, tomēr ir jāsasniedz maksimāli labākais rezultāts, jo kandidātu nominēšana notiek konkursa kārtībā - jo labāks rezultāts, jo augstāka vieta sarakstā dienestam bruņotajos spēkos!
Atlasē, uz kuru jāierodas ar klimatiskajiem apstākļiem atbilstošu sporta tērpu (ieteicams arī ar ūdeni), jākārto sekojoši testi (normatīviem norādītas minimālās prasības!): 
* skrējiens 
- vīrieši: 3000 m – 14:29 min.; 
- sievietes: 1500 m - 8:56 min.

* ķermeņa augšdaļas pacelšana/nolaišana (vēdera preses vingrinājums) 
- vīrieši - 43 reizes 2 minūšu laikā; 
- sievietes - 31 reizes 2 minūšu laikā.

*roku saliekšana/iztaisnošana balstā guļus 
- vīrieši - 33 reizes 2 minūšu laikā; 
- sievietes - 14 reizes 2 minūšu laikā.

Esmu dzirdējis, ka kandidātiem esot samazinātas fiziskās sagatavotības un veselības stāvokļa pārbaudes prasības?   

Nē, nav! Atviegolumi fiziskās sagatavotības normatīvos, kas noteikti ar MK 23.05.2013. noteikumiem Nr. 288, 2018. gada aprīlī ir pieņemti tikai kandidātiem dienestam Iekšlietu ministrijas pakļautības iestādēs un Ieslodzīvojumu vietu pārvaldē, bet ne kandidātiem dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, kuros karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudes testos kandidātiem joprojām ir jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši” (minimālās prasības). Fiziskās sagatavotības pārbaudē, individuāli vērtējot katru kandidātu, tiek pieļautas nelielas atkāpes no vērtējuma “Apmierinoši” un pieņemts lēmums par pārbaudes nokārtošanu tikai tiem kandidātiem, par kuriem atlasē ir redzams, ka pēc pieņemšanas dienestā viņi ātrā laikā spēs uzlabot savu fiziskās sagatavotības stāvokli līdz vērtējumam “Apmierinoši”. Savukārt veselības stāvokļa izvērtēšanā kā atkāpe no prasībām ir tikai ārstējama zobu kariesa gadījumā, ja tiek noteikta to sanācija (zobu labošana). Vēlreiz jāuzsver, ka “neizpildītie mājasdarbi” fiziskajā sagatavotībā un veselības stāvoklī pēc pieņemšanas dienestā būs obligāti jānovērš! Dienestā pieņemtajam karavīram var noteikt pārbaudes laiku līdz sešiem mēnešiem. Ja pārbaudes laikā noskaidrojies, ka karavīrs neatbilst noteiktajām prasībām, uz pieciem gadiem noslēgto līgumu pēc vadības iniciatīvas ar karavīru izbeigs pirms termiņa.

Kādi vēl pārbaudījumi tiks veikti atlases procesā?   

Bruņoto spēku Psihodiagnostikas centra psihologi IQ testos un pārrunās izpētīs (novērtēs) sekojošas kandidāta karavīram noteiktās psiholoģiskās īpašības: stresa noturību, uzvedības paškontroli, saskarsmes spējas un spējas strādāt komandā, adaptācijas spējas, kā arī kognitīvās un intelektuālās attīstības spējas

Vai ir kādas papildu prasības atlases procesā kandidātiem studijām aizsardzības akadēmijā?     

Papildus veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības pārbaudēm un psihodiagnostikas testiem:
1) kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā jānokārto iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai;
2) kandidātiem uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu:
- jānokārto iestājpārbaudījums angļu valodā (ALCPT), testā iegūstot vismaz 50 punktus,
- jāpiedalās divu dienu padziļinātajā atlasē, kurā individuālajos un grupu uzdevumos, diskusijās un intervijās atlases komisija vērtē kandidātu personiskās un psiholoģiskās īpašības. Kandidāti darbojas nelielās grupās ar tikko iepazītiem kolēģiem, lai pierādītu savu erudīciju, radošo domāšanu un spēju darboties komandā. Vērtētas tiek arī katra individuālās spējas vadīt grupu un uzņemties līdera lomu. Kandidātiem jāiztur arī aizsardzības akadēmijas kadetu sagatavotie militarizētie pārbaudījumi, kuriem dots nosaukums “Melnā nakts”.

Dzīvoju patālu no Rīgas, bieži esmu ārvalstīs. Vai atlases procesu var veikt citādāk?     

Jā, var! Rekrutēšanas un atlases centrs piedāvā atlasi veikt trijās dienās ar bezmaksas nakšņošanu militārajās kazarmās Rīgā. Pirmajā dienā kandidāti veic medicīnisko pārbaudi, bet otrajā dienā iziet psiholoģisko izpēti. Savukārt trešajā dienā notiek kandidātu fiziskās sagatavotības pārbaude. Arī par ēdienu nav jāuztraucas – triju dienu atlasē tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Šāds atlases veikšanas veids ir ļoti piemērots tiem kandidātiem, kuri dzīvo un strādā ārvalstīs, bet tomēr ir izvēlējušies sākt militāro karjeru Latvijā, jo pēc pieteikuma anketas saņemšanas kandidāti var vienoties par precīziem atlases norises datumiem pat vairākus mēnešus uz priekšu, lai kandidāti laikus (par pieņemamu cenu) varētu iegādāties, piemēram, lidmašīnas biļetes uz Rīgu un atpakaļ. Tāpat laikus var vienoties arī par militārās pamatapmacības kursa sākšanas laiku.

Vai pēc sekmīgas atlases notiek apmācība?     

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas dienestā un pirms studijām aizsardzības akadēmijā jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss: 
1) kanditātiem dienestā – militārās pamatapmācības kurss (1. un 2. līmenis) Kājnieku skolā;
2) kandidātiem studijām aizsardzības akadēmijā - (pirmstudiju) kadeta kandidāta apmācības kurss: 
- kandidātiem uz profesionālo bakalaura studiju programmām - Kājnieku skolā (13 nedēļas) un Instruktoru skolā (7 nedēļas), 
- kandidātiem uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu - Kājnieku skolā (13 nedēļas) un Instruktoru skolā (16 nedēļas)).

Esmu bijis jaunsargs. Vai ir kādas priekšrocības?     

Kandidātu, kurš ir vai ir bijis Jaunsardzē un ne ilgāk kā pirms trim gadiem nokārtojis Jaunsargu mācību paraugprogrammas ceturtā līmeņa noslēguma testus, iegūstot vismaz 90 punktu, var nosūtīt uz Kājnieku skolu militārās pamatapmācības 1. līmeņa kursa pārbaudes testu kārtošanai. Pēc sekmīgas testu nokārtošanas kandidātu var ieskaitīt militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursā.

Vai apmācības laikā saņemšu atalgojumu?     

Jā! No pirmās apmācības dienas kursantam/kadeta kandidātam tiek maksāta karavīra mēnešalga, uzturdevas kompensācija par dienām, kad netiek nodrošināta uzturdeva, kā arī kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem.

woodlatplat josla

Pievienojies mums! Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv