Izvēloties militāro karjeru un kļūstot par karavīru, tu iegūsi:

Izvēloties militāro karjeru un kļūstot par karavīru, tu iegūsi:

1) stabilitāti

- līgumu par profesionālo militāro dienestu slēdz uz pieciem gadiem, 
- ik reizi pagarinot līgumu, karavīrs saņem vienreizēju izdienas pabalstu pēdējo triju mēnešu mēnešalgu un piemaksu apmērā,
- līgumu var pagarināt līdz karavīra dienesta pakāpei noteiktajam maksimālajam vecumam,
- sasniedzot maksimālo vecumu un atvaļinoties, karavīram ir tiesības uz izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz 80% apmēru no pēdējos piecos gados saņemtā vidējā atalgojuma;

2) konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību, kas sākas ar 900 eiro pēc nodokļu samaksas

darba samaksu

- mēnešalgu atkarībā no dienesta pakāpes, izdienas, militārās izglītības kategorijas un amata kvalifikācijas kategorijas koeficienta, kas mēnešalgas likmi var palielināt līdz 30%,
- piemaksas, piemēram, par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē līdz 50% no mēnešalgas, par dalību starptautiskā operācijā 1423 eiro mēnesī, kuru vēl reizina ar operācijai noteikto koeficientu no 1 līdz 2, par dienestu uz kuģa jūrā 1,80 eiro stundā un gaisa kuģu apkalpes loceklim 8,60 eiro stundā, par atbalstu vai apmācību vadību, kā arī citu uzdevumu veikšanu līdz 25% no mēnešalgas un citas piemaksas,
- naudas balvu līdz 100% no mēnešalgas gadā;

sociālās garantijas

- pabalstus, piemēram, atvaļinājuma pabalstu līdz 50% no mēnešalgas, izdienas pabalstu ik pēc pieciem nodienētiem gadiem pēdējo triju mēnešalgu apmērā, ja tiek pagarināts līgums, pārcelšanās pabalstu vienas mēnešalgas apmērā un 50% apmērā no mēnešalgas par katru ģimenes locekli, atvaļināšanas pabalstu un citus pabalstus
- kompensācijas, piemēram, uzturdevas kompensāciju 9,96 eiro dienā, kompensāciju par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem 142,29 eiro mēnesī, transporta izdevumu kompensāciju par nosūtīšanu un atrašanos komandējumos, kompensāciju mācību izdevumu segšanai, ja karavīrs mācās valsts akreditētā izglītības iestādē, ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensāciju, optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensāciju 100 eiro apmērā un citas kompensācijas,
- apmaksātu veselības aprūpi, tostarp, zobārstniecības pakalpojumus;

atvaļinājumus

- ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, sākot no 30 dienām gadā. Ik pēc pieciem nodienētiem gadiem atvaļinājuma dienu skaits palielinās par trim dienām,
- apmaksātu papildatvaļinājumu ārstēšanās un atveseļošanās nolūkiem, starptautiskās operācijas laikā līdz 30 dienām un pēc atgriešanās no tās līdz 20 dienām,
- mācību atvaļinājumu līdz 20 darba dienām gadā.

Karavīra bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs.

3) karjeras izaugsmi

- militāro karjeru var veidot 20 – 25 gadu garumā,
- militāro karjeru var veidot kareivja, instruktora vai virsnieka profesijās,
- apgūstot noteiktu apmācības kursu, karavīrs tiek paaugstināts nākamajā dienesta pakāpē;

4) apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās

- amata pienākumus var pildīt teju 170 militārajās specialitātēs,
- militāro specialitāti bez maksas var iegūt bruņotajos spēkos vai civilās izglītības iestādēs Latvijā vai ārvalstīs,
- karavīrs var iegūt C, CE, D1 un D kategorijas vadītāja apliecību no 19 gadu vecuma;

5) darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautiskajās operācijās

- ik gadu bruņotie spēki piedalās vairāk nekā 60 nacionālās un starptautiskās mācībās,
- karavīri pilda dienesta pienākumus arī NATO un ES spēkos,
- karavīri piedalās arī starptautiskajās operācijās ārpus valsts;

6) dienesta biedrus ar augstiem standartiem un vērtībām

- karavīrs ir Latvijas valsts aizstāvis,
- karavīrs ir valsts aizsardzībā. Viņa dzīvību, brīvību, godu un cieņu aizsargā likums,
- 73% iedzīvotāju lepojas ar Latvijas karavīriem,
- Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem uzticas 69% iedzīvotāju.

Pievienojies mums! Aicinām pievienoties mums ne tikai Latvijā, bet arī patlaban ārvalstīs dzīvojošos, kā arī tos, kuru dzimtā puse ir Latgale, kur nesen izveidotajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā jau tiek veidots profesionāls Kaujas atbalsta bataljons!

Militārā karjera sākas ar pieteikšanos profesionālajam dienestam, kurai sekos atlases posms. Tajā kandidātiem būs jāveic veselības pārbaude, jākārto fiziskās sagatavotības pārbaude un psihodiagnostikas testi.

Profesionālā dienesta kandidāti atlases procesu var sākt ne tikai Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, bet arī savai dzīvesvietai tuvākajā bruņoto spēku, tostarp, Zemessardzes, vienībā. Pieteikties dienestam var arī elektroniski. Pieteikuma anketa pieejama bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Kļūsti karavīrs”. Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.