Ēriks Keisters

Ēriks Keisters

Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 3.kājnieku bataljona komandieris

Pakāpe
Majors
Dzimšanas datums

Izglītība

2018-
Ekonomikas un kultūras augstskola, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
2014.-2018.
Ekonomikas un kultūras augstskola, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinībās
2012.-2014.
Biznesa vadības koledžā, 1.līmeņa augstākā vadības zinībās

Militārā izglītība

2018.
Lietuvas militārā akadēmija, Vecākā štāba virsnieka kurss
2011.-2012.
ASV armijas Manevra skola, manevru kapteiņa karjeras kurss
2001.-2004.
Zviedrijas Militārā akadēmija, virsnieka pamatapmācības kurss (kaujas inženierijas specialitāte)

Militārā karjera

13.09.2018.
Sauszemes spēku Mehanizētās Kājnieku brigādes 3.kājnieku bataljona komandieris
03.04.2017.
Sauszemes spēku Mehanizētās Kājnieku brigādes 1.kājnieku bataljona (LATBAT) bataljona komandiera vietnieks
22.09.2014.
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1.kājnieku bataljona (LATBAT) Operatīvās daļas (S-3) priekšnieks
21.12.2012.
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Operatīvās un plānošanas pārvaldes (G-3) vecākais virsnieks
21.06.2011.
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Operatīvās un plānošanas pārvaldes (G-3) virsnieks
26.11.2008.
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1.kājnieku bataljona (LATBAT) rotas komandieris
27.12.2006.
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1.kājnieku bataljona (LATBAT) Operatīvās nodaļas (S-3) virsnieks
17.09.2004.
Sauszemes spēku 1.kājnieku bataljona (LATBAT) Sapieru vada komandieris