Instruktora kurss

Kursa mērķis: Sniegt kursantiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai viņi spētu patstāvīgi apmācīt personālu vada līmenī un pildīt vada seržanta pienākumus dažādu NBS Spēku veidu vienībās miera apstākļos.

Uzņemšanas nosacījumi: Sekmīgi pabeigts „Jaunākā instruktora” kurss vai tam pielīdzinātie kursi Latvijā un/vai ārzemēs. Sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums fiziskās sagatavotības normās. Veselības kategorija atbilstoši pēdējās ikgadējās dispanserizācijas rezultātiem – vismaz B5.

Kursa saturs:

 • Nodrošinājums
 • Fiziskā sagatavošana
 • Nodarbību analizēšana un vērtēšana
 • Lietvedība
 • Likumi un reglamenti
 • Plānošana
 • Kaujas procedūra
 • Militārā vadība
 • NATO struktūra un taktiskie apzīmējumi
 • Latvijas valsts un armijas vēsture
 • Kursa ilgums: 6 nedēļas

Kursa dalībnieku skaits           

Maksimālais (optimālais) 40 kursanti (1 vads), minimālais 20 kursanti (4 nodaļas).

Kursa norise un vadība:

Mācību kurss notiek vadoties pēc „Instruktora” mācību kursa programmas prasībām un mērķu izpildes standartiem. Mācību kursu realizē NBS Instruktoru skola, lauka mācībām izmantojot teritorijas Cēsu rajonā. Mācības tiek organizētas kā lekcijas, vingrinājumi un praktiskie vingrinājumi dienā un nakts laikā, paaugstinātās fiziskās un garīgās slodzes apstākļos. Mācību kursa kontroli veic NBS Mācību Vadības pavēlniecība un Instruktoru skolas komandieris.

Kvalifikācijas piešķiršana:

Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši kursa gala pārbaudījumus, tiek piešķirta kvalifikācija „Instruktors”, kas ir pamats seržanta dienesta pakāpes piešķiršanai, izsniegta kursa beigšanas apliecība, sekmju un vērtējuma lapas. Kursantiem jākārto beigu pārbaudījumi atbilstoši mācību programmas profesionālajām kvalifikācijas prasībām, par ko tiek sniegts vērtējums 10 ballu un ieskaišu sistēmā, kā arī ieteikumi prasmju pilnveidošanai.