Jaunākā štāba virsnieka kurss | Nacionālie bruņotie spēki

Jaunākā štāba virsnieka kurss

Jaunākā štāba virsnieka kurss ir virsnieku izglītības kurss, kas ļauj virsniekam saņemt nākamo dienesta pakāpi kapteinis un majors atbilstoši Militārā dienesta likuma prasībām.

Jaunākā štāba virsnieka kurss ir pilna laika klātienes kurss, kuru organizē Nacionālā aizsardzības akadēmija.

Kursa ilgums: 4,5 mēneši (ieskaitot svētku dienas).

Apmācāmo skaits:

minimālais – 12 cilvēki;
maksimālais – 30 cilvēki.

Kursa mērķis:

Sniegt jaunāko virsnieku sastāvam vispārēju ieskatu par starptautisko un Latvijas nacionālās drošības situāciju, Nacionālo bruņoto spēku attīstības tendencēm, zināšanas rotas un bataljona līmeņa taktikā, kā arī ieskatu brigādes līmeņa operāciju plānošanā, dažādu kaujas operāciju plānošanā un štāba procedūrās.

Jaunāko štāba virsnieku kursa klausītājus atlasa un komplektē Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Personālsastāva departaments (J-1) saskaņā ar J-1 izvirzītajām prasībām un prioritātēm.

Kursa noslēgumā par klausītāju sagatavo kursa noslēguma vērtējumu, kurā apkopo klausītāju zināšanu, prasmju un attieksmes izvērtējumu par visa kursa laiku. Klausītājus izvērtē mutvārdu un rakstveida pārbaudījumos, praktiskajās nodarbībās un štāba mācībās. Izvērtējumā īpaša uzmanība tiek pievērsta klausītāja attieksmei pret mācībām kopumā, aktivitātei, demonstrētajām vadītāja (leadership) iemaņām praktisko štāba mācību (MAPEX/CPEX) laikā, spējām (potenciālam) iekļauties un pildīt dienesta pienākumus štābos.