Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas, pilnveidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgā mācību nodarbību sagatavošanā un vadīšanā.

Kursa saturs:

  • Mācību mērķa apraksts
  • Nodarbības struktūra
  • Mācību metodes un organizācijas formas
  • Militārās pedagoģijas pamatprincipi
  • Palīglīdzekļu sagatavošana un izmantošana
  • Praktiskie vingrinājumi nodarbību vadīšanā
  • Kurss tiek organizēts divos posmos:
  • Neklātiene: Ne vēlāk kā mēnesi pirms klātienes posma sākuma kursanti saņem mācību metodisko materiālu pašmācībai.
  • Klātiene:Praktiskie vingrinājumi mācību nodarbību sagatavošanā un vadīšanā.

Iestāšanās nosacījumi:

Karavīru tiešais darbs saistīts ar mācību nodarbību sagatavošanu un vadīšanu.
Sekmīgi pabeigts «Kājnieku vada kareivja pamatapmācības kurss» vai tam pielīdzināta atbilstoša citu Latvijas vai ārvalstu mācību iestāžu
programma.

Kursa ilgums: 5 dienas

Kursa realizācija: NBS Instruktoru skola

Piešķirta kvalifikācija: Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši visus pārbaudījumus, tiek izsniegta NBS Instruktoru skolas «Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kursa» beigšanas apliecība un vērtējuma lapa.

Kursa biežums: Pēc NBS pieprasījuma