Kājnieku nodaļas komandiera kurss

Kursa mērķis:

Sniegt kursantiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai viņi spētu patstāvīgi vadīt kājnieku nodaļas personālu, vada sastāvā, dažādu kaujas un mācību uzdevumu izpildes laikā.

Uzņemšanas nosacījumi:

Vismaz vidējā izglītība, sekmīgi apgūta “Jaunākā instruktora” kursa programma, ne mazāk kā divu gadu dienesta pieredze izņemot NAA kadetu kandidātus, kājnieku nodaļas taktikas elementu pārzināšana.

Kursa saturs:

Darbība ar ieročiem
Taktika
Administrēšana
Kursa ilgums:

7 nedēļas

Kursa dalībnieku skaits:

Minimālais 24 kursanti, optimālais 32 kursanti.

Kursa norise un vadība:

Mācību kurss notiek, vadoties pēc ''Kājnieku nodaļas komandiera'' mācību kursa programmas prasībām un mērķu izpildes standartiem. Mācību kursu realizē NBS Instruktoru skola izmantojot teritorijas Cēsu apkaimē un citas teritorijas LR. Mācības tiek organizētas kā lekcijas, vingrinājumi un praktiskie vingrinājumi dienas un nakts laikā, paaugstinātas fiziskas un garīgas slodzes apstākļos. Mācību kursa kontroli veic NBS Mācību Vadības pavēlniecība un Instruktoru skolas komandieris.

Kvalifikācijas piešķiršana:

Kursantiem jākārto beigu pārbaudījumi, atbilstoši mācību programmas profesionālajām kvalifikācijas prasībām, par ko tiek sniegts vērtējums 10 ballu un ieskaišu sistēmā, kā arī ieteikumi prasmju pilnveidošanai. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, tiek piešķirta kvalifikācija ''Kājnieku nodaļas komandieris'', izsniegta kursa beigšanas apliecība un vērtējuma lapa. Kursu beidzot (ja sekmīgi pabeigts Instruktora kurss) kursants iegūst tiesības piedalīties kursā “Kājnieku vada seržants”.