Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigādes sadarbības partneri

Aizsardzības nozares īstenotā starptautiskā sadarbība ar tradicionālajiem sadarbības partneriem – ASV, reģionālajiem partneriem – Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un citām NATO partnervalstīm ir jāmin, kā viens no noteicošajiem faktoriem Kājnieku brigādes attīstībā.

Kā galvenie Kājnieku brigādes sadarbības partneri ir: 
- ASV (ASV Mičiganas štata Nacionālo gvarde); 
- Dānija (Dānijas divīzijas DATS (Danish Advisory and Training Team)); 
- Norvēģija (Norvēģijas Bruņoti spēki); 
- Baltijas valstis (Igaunijas un Lietuvas Sauszemes spēku Kājnieku brigādes).

Ar ASV īstenotās sadarbības ietvaros: 
- Kājnieku brigādes karavīri ir piedalījušies ASV sponsorētajā IMET apmācību programmā. Galvenās jomas: angļu valoda, taktiskās gaisa kontroles speciālisti, apgādes un nodrošinājuma jautājumi, sakari un informācijas tehnoloģijas, inženieri, personāla jautājumi, izlūkošana. Karjeras kursi jaunākajiem un augstākajiem virsniekiem;
- Ir sekmēta Kājnieku brigādes vienību ekipējuma modernizācija/iegāde caur Foreign Military Financing programmu;
- Kājnieku brigāde kopā ar ASV Mičiganas štata Nacionālo gvardi ir sagatavojusi un nosūtījusi dalībai starptautiskajā operācijā Afganistānā divas  Operacionālās sadarbības padomnieku grupas (2008./2009.gads);
- Kājnieku brigādes vienību dalība ikgadējās starptautiskajās vingrinājumā „OPERATION SUMMER SHIELD” („OPERĀCIJA VASARAS VAIROGS”) kopā ar ASV Mičiganas štata Nacionālo gvardes karavīriem. Vingrinājuma mērķis – Kājnieku brigādes karavīru sagatavošana dalībai starptautiskajās operācijās.

Ar Dāniju īstenotās sadarbības ietvaros, kopš Latvijas iestāšanos NATO un Kājnieku brigādes izveides, Kājnieku brigādes un brigādes projektā iesaistīto vienību karavīri piedalās Dānijas divīzijas DATS organizētajās ikgadējās štāba mācībās, kā rezultātā karavīri ir apliecinājuši savu profesionālo sagatavotību, tādejādi sekmējot Kājnieku brigādes integrācija NATO. 
Kājnieku brigādes karavīri ir ieguvuši jaunu pieredzi ar Dānijas divīzijas DATS atbalstu organizētajā artilērijas, izlūkošanas, inženieru u.c. speciālistu apmācībās Latvijā un Dānijā.

Norvēģija (Norvēģijas Bruņotie spēki) ir viens no galvenajiem sadarbības partneriem Kājnieku brigādes karavīru apmācības, ekipējuma/bruņojuma iegādes un starptautisko operāciju ietvaros. 
Starptautisko operāciju ietvaros – Kājnieku brigādes un Norvēģijas Bruņoto spēku sadarbība kopīgā ISAF Meimanes Provinču atjaunošanas vienībā Afganistānas Ziemeļu reģionā. Šo sadarbību plānots turpināt arī nākamajos gados. 
Apmācības ietvaros – karavīri ir ieguvuši zināšanas un pieredzi kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma speciālistu apmācībā (autovadītāju apmācība dalībai starptautiskajās operācijās, mediķu, snaiperu u.c. speciālistu apmācība) Norvēģijā.

Ar Norvēģijas Bruņoto spēku un DATS atbalstu tika sekmēta 1.Kājnieku bataljona štāba sagatavošana LAHD (ALLIED LAND COMPONENT COMMAND HEADQUARTERS HEIDELBERG) organizētajā NATO Apliecinājuma vingrinājumam 2005.gadā, kurā tika apliecināta 1.kājnieku bataljona atbilstība NATO apakšvienību savietojamības kritērijiem.

2009.gadā tika uzsākta sadarbība ar Lielbritānijas Bruņotajiem spēkiem, nodrošinot rotas līmeņa apmācību kaujai apdzīvotā vietā.