Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kas ir rezervists?
Rezervistos ieskaita Latvijas pilsoņus — vīriešus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un ir derīgi militārajam dienestam, kā arī Latvijas pilsones — sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ir derīgas militārajam dienestam un izsaka šādu vēlmi. Rezervists atrodas bruņoto spēku rezervē līdz 55 gadu vecuma sasniegšanai. 
Rezervists tikai mobilizācijas gadījumā var tikt iesaukts aktīvajā dienestā. 
Rezervistam nav iepriekšējās militārās sagatavotības vai viņš savulaik ir dienējis tikai Latvijas Republikas obligātajā militārajā dienestā. Viņš var brīvprātīgi pieteikties militārās apmācības kursam, pēc kura sekmīgas beigšanas ieskaita rezerves karavīros.

Kas ir rezerves karavīrs? 
Rezerves karavīros ieskaita:
1) karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta (iepriekš - aktīvā dienesta un ierindas dienesta), ja viņi sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav noņemti no militārā dienesta uzskaites;
2) zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi sekmīgi apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē;
3) Latvijas pilsoņus (rezervistus), kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu, ja viņi nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē;
4) jaunsargus, kuri sekmīgi nokārtojuši aizsardzības ministra apstiprinātā jaunsargu interešu izglītības programmas speciālā kursa vai valsts aizsardzības mācības noslēguma pārbaudījumus un devuši karavīra zvērestu.

Kā var pieteikties rezervistu militārās apmācības kursam? 
Pieteikties apmācībai var, izvēloties vienu no sev piemērotākajiem veidiem: 
1) elektroniski aizpildot rezervista pieteikuma anketu apmācībai ieskaitīšanai rezerves karavīros, kas atrodas sadaļā “Rezervistu militārā apmācība”. Datorā lejuplādēto un aizpildīto anketu jānosūta bruņoto spēku Rezerves personāla uzskaites sektoram uz e-pasta adresi rezervists@mil.lv. Anketu nosūtot elektroniski, tā nav jāparaksta;
2) Ievērojot drošības pasākumus saistībā ar koronavīrusa izplatību, pieņemšanas laiks klātienē šobrīd tiek atcelts.
Sektors rezerves uzskaites jautājumos informāciju pieņems elektroniski. E-pasta adreses noradītas sadaļā “Kontaktinformācija”. 

Vai var pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs? 
Pieteikties apmācības kursam var rezervists, kurš ir Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 50 gadiem ar vismaz iegūtu pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). 
Apmācībai pieņem rezervistu, kas atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim. Atbilstību noteiks medicīniskā komisija.
Apmācībai nepieņem rezervistu, kuram ir kriminālā sodāmība, kuras dēļ rezervistu nevar pieņemt dienestam rezervē.  
Pieteikties nevar rezervists, kurš dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Vai var pieteikties sievietes? 
Jā, var! Rezervistos ieskaita Latvijas pilsones — sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ir derīgas militārajam dienestam un izsaka šādu vēlmi. Pietiekšanās militārās apmācības kursam tiek uzskatīta par vēlmes izteikšanu.

Esmu dienējis Latvijas Republikas obligātajā militarājā dienestā. Vai varu pieteikties militārās apmācības kursam?
Jā, var! Militārās apmācības kurss ir paredzēts rezervistiem – Latvijas Republikas pilsoņiem, kuriem nav iepriekšējās militārās sagatavotības. Daļa no rezervistiem savulaik ir dienējusi obligātajā militarajā dienestā, neskatoties uz to, viņi tiek uzskatīti par rezervistiem. 

Vai pieņem, ja esmu bijis krimināli sodīts? 
No 13.12.2017. nepieņem rezervistu:
1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,
3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,
4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto.
Pēc pieteikuma anketas saņemšanas, Rezerves personāla uzskaites sektors veiks rezervista sodāmības pārbaudi Sodu reģistrā. Ja tajā būs dati par sodāmību, kuras dēļ rezervistu nevar pieņemt dienestam rezervē, atlases procedūra ar rezervistu netiks sākta.

Vai pieņem, ja esmu bijis iepriekš atvaļināts disciplīnas pārkāpumu dēļ? 
Militārai apmācībai nepieņem rezervistu, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem.

Vai ir kādi citi ierobežojumi? 
Militārai apmācībai nepieņem rezervistu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

Neskaidrību gadījumā sazinies ar Rezerves personāla uzskaites sektoru, zvanot uz tālruņa numuru 67800270 vai rakstot uz e-pasta adresi rezervists@mil.lv.