Prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā

Profesionālajā dienestā pieņem Latvijas pilsoņus un pilsones vecumā no 18 gadiem, kas atbilst noteiktajām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu un citām prasībām, kā arī morālajām un psiholoģiskajām īpašībām.

Pilsonība

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem Latvijas Republikas pilsoni.

Dzimums

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kā vīriešus, tā arī sievietes.

Vecums

Profesionālajā dienestā pieņem vecumā no 18 gadiem.

Dienestam vienībās pieņem kandidātu līdz 40 gadu vecumam.

Aizsardzības akadēmijā studijām profesionālā bakalaura studiju programmās pieņem līdz 30 gadu vecumam, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā – līdz 35 gadu vecumam.

Izglītība

Dienestam vienībās pieņem kandidātu, kas ir ieguvis vismaz pamatizglītību.

Aizsardzības akadēmijā uzņem: 

1) studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – ar vidējo izglītību; 

2) studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā - ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);

3) mācību programmā „Virsnieka speciālista pamatkurss” - kas ir ieguvis:
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju jurista specialitātē, izņemot, ja kandidē uz juriskonsulta, operatīvās darbības vai izmeklēšanas speciālista amatu, tad akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē,
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē,
- ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē,
- bakalaura grādu teologa specialitātē,
- bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā.

Valsts valodas prasme

Dienestam vienībās pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1), bet studijām aizsardzības akadēmijā – augstākajā līmenī (C1).

Sodāmība

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu:

1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,

2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,

3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,

5) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, izņemot gadījumu, kad aizsardzības ministra izveidota komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no 01.01.2019. var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

Veselības stāvoklis

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks ambulatorā medicīniskā komisija.

Fiziskā sagatavotība

Kandidātam atbilstoši savam dzimumam un vecuma grupai karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Citas prasības un ierobežojumi

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst noteiktajām psiholoģiskajām īpašībām. Atbilstību noteiks psihologs.

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā un līguma par profesionālo dienestu noslēgšanas uz pieciem gadiem vispirms jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.