Iespējas profesionālajā dienestā (vakances)

Iespējas profesionālajā dienestā (vakances)

Karavīrs ir valsts aizstāvis, un tiesības uz darbu, tostarp studijas aizsardzības akadēmijā, viņš realizē, pildot militāro dienestu, kuru pilda brīvprātīgi saskaņā ar profesionālā dienesta līgumu, kas noslēgts starp viņu un Aizsardzības ministriju. Karavīra dienesta dienas ilgums ir atkarīgs no dienesta nepieciešamības.

Iespējamās dienesta vietas

Uzsākot profesionālo dienestu, bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties dienestu kādā no apakšvienībām:

- Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē Ādažos, 
- Jūras spēkos Liepājā un Rīgā,
- Gaisa spēkos Lielvārdē, 
- Štāba bataljonā Rīgā, 
- Zemessardzē Valmierā, Stāmerienā, Lūznavā un Daugavpilī (“Meža Mackevičos”).

Dienests Vidzemē 

Zemessardzes 22. kājnieku bataljonā Valmierā tiek veidota artilērijas baterija, bet Zemessardzes 25. kājnieku bataljonā Gulbenes novada Stāmerienā tiek veidota kaujas atbalsta rota ar prettanku, pretgaisa aizsardzības un izlūkošanas spējām.

Dienestam artilērijas apakšvienībā nepieciešami haubiču tēmētāji un lādētāji (šāvēji) – ar zināšanām sakaru, elektronikas un IT jomā. Savukārt lai kļūtu haubiču vadītājiem un platformas mehāniķiem, kandidātiem nepieciešamas traktortehnikas vadīšanas un transporta remonta iemaņas. Par skaitļotājiem uguns vadības centra apkalpē varēs kļūt kandidāti ar labām sekmēm matemātikā un, protams, arī ar zināšanām sakaru, elektronikas un IT jomā. 

Piesakies arī tad, ja tev nav šādas izglītības vai iemaņu - bruņotie spēki bez maksas apmācīs nepieciešamajā militārajā specialitātē. 

Plaša specialitāšu izvēle

Bruņoto spēku karavīri savus tiešos amata pienākumus pilda trijās profesijās - virsnieki, instruktori un kareivji -, kā arī vairāk nekā 35 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās, piemēram, kājnieki, artilērija, pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, auto un kaujas tehnika, medicīniskais nodrošinājums, sakari un informācijas sistēmas, un jau vairāk nekā 175 specialitātēs. 

Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko izglītību vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs. 

Iepazīsti dažas no tām, noskatoties video:

Nepieciešamākās specialitātes

Dienestam speciālistu amatos un specializētajās vienībās bruņotie spēki aicina kandidātus ar 1. līmeņa augstāko izglītību IKT jomā, 1. vai 2. līmeņa augstāko izglītību telekomunikāciju jomā, vidējo tehnisko izglītību un/vai pieredzi autotransporta apkopes un remonta jomā, kā arī kandidātus ar transportlīdzekļa vadītāja kategorijām B, C un D un traktortehnikas vadītāja kategorijām TR1 un TR2 speciālās militārās tehnikas vai speciālo militāro transportlīdzekļu vadīšanai. 

Ja tas būs nepieciešams amata pienākumu veikšanai, bruņotie spēki var nosūtīt karavīru nepieciešamās transportlīdzekļu remonta specialitātes apgūšanai, kā arī vadītāja B kategorijas iegūšanai Kājnieku skolā vai civilā autoskolā citu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu vadītāja kategoriju iegūšanai. 

Karavīri var iegūt C, CE, D1 un D kategorijas vadītāja apliecību jau no 19 gadu vecuma. Šī vadītāja apliecība līdz Ceļu satiksmes likumā noteiktā vecuma sasniegšanai dod tiesības vadīt gan tikai bruņoto spēku transportlīdzekļus.

Iepazīsti dažas no tām, noskatoties video:

Virsnieka profesijas iegūšana aizsardzības akadēmijā

2021./2022. akadēmiskajā gadā studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā uzņems 90 kadeta kandidātus. 

Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām notiek līdz pat 31.jūlijam (virsnieka speciālista pamatkursam – tikai līdz 15. jūlijam). 

Pieteikties studijām var ne tikai vidusskolu absolventi studijām trijās profesionālā bakalaura programmās, kā arī kandidāti ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību studijām programmā “Komandējošā sastāva virsnieks”, bet arī ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti studijām karjeras kursā “Virsnieka speciālista pamatkurss”. Tajā uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

Uzzini, kā norit kadetu apmācība, noskatoties video: 

Darbs, atgriežoties Latvijā

Atgriezties Latvijā, lai, iestājoties profesionālajā dienestā, kopā sargātu valsti – šādu iespēju, pievienojoties kustībai “Latvija strādā”, bruņotie spēki piedāvā tiem pilsoņiem, kuri patlaban dzīvo ārvalstīs, bet arī apsver domu par atgriešanos. Lai iestātos profesionālajā dienestā Latvijā, ir jāiesniedz pieteikuma anketa. 

Atjaunošanās dienestā

Aicinām atgriezties aktīvajā dienestā karavīrus, kuri ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu, jo par katru izdienas stāža gadu pēc atjaunošanās aktīvajā dienestā izdienas pensija tiks paaugstināta par diviem procentiem.