Atlase profesionālajam dienestam | Nacionālie bruņotie spēki

Atlase profesionālajam dienestam

Atlase profesionālajam dienestam

Atlase ir process, kura mērķis ir individuāli izvērtēt katra kandidāta atbilstību noteiktajām prasībām un kritērijiem, nosakot viņa potenciālu kļūt par profesionālā dienesta karavīru un izvēlēties kandidātu, kurš vislabāk piemērots dienestam.  

1. solis – pirmsatlase (pilsonība, vecums, izglītība, valsts valodas prasme, sodāmība)

Informācija attiecas uz kandidātiem dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā!

1.1. - sodāmības pārbaude

Pēc kandidāta pieteikuma anketas saņemšanas, Rekrutēšanas un atlases centrs pārbaudīs datus par kandidāta sodāmību Sodu reģistrā.

Ja reģistrā būs dati par sodāmību:

1) kādas dēļ nevar pieņemt dienestā, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu informēs par atteikumu pieņemt dienestā vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā,

2) kādas dēļ atļauju pieņemšanai dienestā var dot Aizsardzības ministrijas komisija, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu informēs par turpmāko rīcību, piemēram, iesniegšanai komisijā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. 

1.2. - dokumentu sagatavošana un iesniegšana

Īss dzīves apraksts (CV)

CV jālejuplādē un jāsaglabā datorā, kur tā arī jāaizpilda. Nepārveidota PDF, JPG vai citā formātā, kā arī neparakstīta tā jānosūta uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv. CV varēs parakstīt, pirmo reizi ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā.

Izglītības un citi dokumenti

Kandidāts uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi saņems informāciju par ierašanos Rekrutēšanas un atlases centrā, lai pabeigtu pirmsatlasi. Norādītajā datumā un laikā jāierodas Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, līdzi ņemot šādus dokumentus:

1) Latvijas Republikas pilsoņa pasi vai personas apliecību (elektroniskās identifikācijas karti (eID)) (Jāizvēlas viens no abiem dokumentiem un tas jālieto visu atlases laiku - gan apmeklējot Rekrutēšanas un atlases centru vai vienību, gan arī visus atlases pārbaudījumus. Jāpārliecinās, ka izvēlētajam personu apliecinošam dokumentam nav beidzies vai tuvākajos 3 – 4 mēnešos nebeigsies derīguma termiņš),

2) īsu dzīves aprakstu (CV) (Ja CV ir iepriekš nosūtīts elektroniski, tas būs tikai jāparaksta),

3) civilo izglītību un, ja ir dienēts, militāro izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus,

4) ja ir dienēts, iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošus dokumentus,

5) ja ir piešķirtas, dienesta, tai skaitā speciālo, pakāpju apliecinošus dokumentus,

6) valsts valodas prasmes līmeni (B1 – dienestam, C1 – studijām aizsardzības akadēmijā) apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

2. solis – pamatatlase (veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība, psiholoģiskās īpašības)

Informācija attiecas uz kandidātiem dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā!

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes Rekrutēšanas un atlases centrs, kandidātu, norādot datumu un laiku, nosūtīs uz pamatatlases pārbaudījumiem – medicīniskās un fiziskās sagatavotības pārbaudēm, kā arī uz psiholoģisko izpēti (novērtēšanu). 

Ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā nav iespējams ierasties uz pamatatlases pārbaudījumiem, kandidātam nekavējoties par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs, lai vienotos par citu pārbaudījumu veikšanas datumu. 

Pamatatlases pārbaudījumi trijās dienās (Covid-19 dēļ pārbaudījumu kārtošana trijās dienās pēc kārtas uz nenoteiktu laiku ir atcelta)

Kandidātam, kurš dzīvo no Rīgas attālākā novadā vai ārvalstīs, Rekrutēšanas un atlases centrs piedāvā atlasi veikt trijās dienās ar bezmaksas nakšņošanu militārajās kazarmās Rīgā. Arī par ēdienu nav jāuztraucas – triju dienu atlasē tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Pirmajā dienā kandidāti veic medicīnisko pārbaudi, bet otrajā dienā iziet psiholoģisko izpēti. Savukārt trešajā dienā notiek kandidātu fiziskās sagatavotības pārbaude.  

2.1. – medicīniskā pārbaude

Medicīniskās izziņas

Medicīniskās izziņas jāsāk sagatavot tikai tad, kad par to ir saņemta informācija no Rekrutēšanas un atlases centra, jo medicīniskās izziņas ir derīgas vienu mēnesi.

Kandidātam patstāvīgi jāapmeklē dzīves vietai tuvākā psihiatriskā un narkoloģiskā iestāde, kā arī savs ģimenes ārsts.

Pirms došanās uz psihiatrisko un narkoloģisko iestādi, kā arī pie ģimenes ārsta nepieciešamo pieprasījumu veidlapas jālejuplādē un jāsaglabā datorā, kur tās arī jāaizpilda, bet pēc tam jāizdrukā un jāiesniedz psihiatriskajā un narkoloģiskajā iestādē, kā arī ģimenes ārstam. 
Apmeklējot psihiatrisko un narkoloģisko iestādi, jāsaņem tikai izziņa par to, vai kandidāts šajās iestādēs ir ārstējies un vai ir uzskaitē. 

Apmeklējot savu ģimenes ārstu, kandidātam jāsaņem izraksts no ambulatorās kartes (veidlapa 027u), kurā norādīta arī asins grupa un Rh faktors, bet sievietēm – arī ginekoloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Jāpārliecinās arī, vai Potēšanas pasē ir veikti nepieciešamie ieraksti.

Veselības aptaujas anketa

Veselības aptaujas anketa jālejuplādē un saglabā datorā, kur tā arī jāaizpilda, bet pēc tam jāizdrukā un jāparaksta. Tā būs nepieciešama, veicot medicīnisko pārbaudi. 

Ja ir neskaidrības par veselības aptaujas anketā pieprasīto datu aizpildīšanu, aicinām anketu ņemt līdzi, apmeklējot savu ģimenes ārstu un aizpildīt to kopā ar viņu. 

Ambulatorā medicīniskā komisija

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūtīs uz Medicīnas nodrošinājuma centra ambulatoro medicīnisko komisiju, kura vērtēs veselības stāvokļa atbilstību dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā.

Centrs izvietots 10 minūšu gājienā no Rekrutēšanas un atlases centra un atrodas aizsardzības akadēmijas izvietojumā (adrese - Ezermalas iela 6/8). Lai iekļūtu izvietojumā, kandidātam kontrolpunktā jāuzrāda Rekrutēšanas un atlases centra izsniegtais nosūtījums uz medicīnas komisiju, kā arī personu apliecinošs dokuments.

Kandidātam jāierodas uz medicīnisko pārbaudi, līdzi ņemot iepriekš sagatavoto medicīnisko izziņu oriģinālus, kā arī aizpildītu veselības aptaujas anketu. 

Medicīnisko pārbaudi veiks ķirurgs, primārās veselības aprūpes ārsts, neirologs, otorinolaringologs, oftalmologs, dermatologs, stomatologs, (sievietēm – ginekologs), psihiatrs, narkologs un vajadzības gadījumā citi speciālisti. Pārbaudē veiks asins un urīna analīzes un EKG, krūškurvja rentgenoloģisko izmeklēšanu, kā arī noteiks auguma, fiziskā spēka un slodzes spējas, redzes asuma, dzirdes un trokšņu jūtības kapacitāti un krāsu redzi.

Gadījumā, ja medicīniskās komisijas ārsts ir nosūtījis veikt papildu izmeklēšanu, kandidātam par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs. Pēc veiktās papildu izmeklēšanas kandidātam, līdzi ņemot izmeklēšanas rezultātus, atkārtoti jāierodas Medicīnas nodrošinājuma centrā, lai pabeigtu medicīnisko pārbaudi.

Pēc pārbaudes pabeigšanas medicīniskā komisija pieņems lēmumu par derīgumu dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā, kandidātam izsniedzot veselības pārbaudes kartes titullapas kopiju, kura kandidātam uzreiz jāiesniedz Rekrutēšanas un atlases centrā.

Komisijas atzinums ir derīgs sešus mēnešus. 

2.2. - fiziskās sagatavotības pārbaude 

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūtīs veikt fiziskās sagatavotības pārbaudi.
Kandidātam noteiktajā datumā, laikā un vietā jāierodas uz pārbaudi, līdzi ņemot laika apstākļiem atbilstošu sporta tērpu un apavus, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

Kandidātam, kurš šaubās par fiziskās sagatavotības atbilstību dienestam, vismaz mēnesi pirms pārbaudes veikšanas būtu nepieciešams sākt regulārus treniņus skriešanā, ķermeņa augšdaļas pacelšanā/nolaišanā un roku saliekšanā/iztaisnošanā balstā guļus. Fiziskās sagatavotības pārbaudei var sagatavoties, arī izmantojot karavīru sportistu sagatavotu treniņu programmu “Trenējies līdzi – esi stiprs kā karavīrs!”. 

Kandidātam atbilstoši dzimumam un vecuma grupai noteiktajiem normatīviem pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Ja kandidāts nenokārto fiziskās sagatavotības pārbaudi, Rekrutēšanas un atlases centrs, dodot pietiekamu laiku, lai kandidāts sagatavotos pārbaudījuma veikšanai, informēs par datumu, kad pārbaudījumu varēs atkārtot.

2.3. – psiholoģiskā izpēte (novērtēšana)

Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs kandidātu uz Psihodiagnostikas centru, kas atrodas Rekrutēšanas un atlases centra ēkas 2. stāvā.

Pēc nosūtījuma saņemšanas kandidātam jāsazinās ar Psihodiagnostikas centru, lai vienotos par psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) datumu un laiku. Par pārbaudījuma veikšanas datumu jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs. 

Noteiktajā datumā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, jāierodas uz psiholoģisko izpēti (novērtēšanu). Tās procesā ar kognitīvo spēju un personības izpētes metodēm, daļēji strukturētu interviju un novērojumiem noskaidros kandidāta stresa noturību, uzvedības paškontroli, saskarsmes prasmes un spēju strādāt komandā, kā arī adaptācijas spējas un kognitīvās un intelektuālās attīstības spējas.  

Kandidātam nav jāsaņem psihologa atzinums, jo Psihodiagnostikas centrs to iesniegs Rekrutēšanas un atlases centram.

3. solis – padziļinātā atlase studijām aizsardzības akadēmijā

Informācija attiecas tikai uz kandidātiem studijām aizsardzības akadēmijā!

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu studijām aizsardzības akadēmijā informēs par padziļinātās atlases un papildu pārbaudījumu veikšanas datumu un laiku.

Ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā nav iespējams ierasties uz atlasi vai papildu pārbaudījumiem, kandidātam nekavējoties par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs, lai vienotos par citu datumu.

3.1. - padziļinātā atlase

Kandidātam uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu jāpiedalās divu dienu padziļinātajā atlasē, kurā individuālajos un grupu uzdevumos, diskusijās un intervijās atlases komisija vērtēs kandidātu personiskās un psiholoģiskās īpašības.

Padziļinātajā atlasē iekļauti šādi pārbaudījumi:
1) esejas rakstīšana (45 min.),
2) diskusija grupā,
3) grupas uzdevums, kurā kandidāts demonstrē prasmi reaģēt dažādās situācijās un sadarbību ar citiem kandidātiem,
4) plānošanas uzdevums par specifisku problēmsituāciju, kurā kandidāts piedāvā savu risinājumu,
5) individuālais uzdevums, kurā kandidāts demonstrē savas vadītāja spējas un spēju uzņemties līdera lomu,
5) intervija ar atlases komisiju,
6) kandidāta 5 minūšu ilga uzstāšanās grupas priekšā par paša izvēlētu tēmu.

3.2. - papildu pārbaudījumi

Kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā jākārto iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai.

Kandidātam uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu jākārto iestājpārbaudījums angļu valodā (ALCPT), testā iegūstot vismaz 50 punktus.

4. solis – profesionālā dienesta uzsākšana un pamatapmācība

Informācija attiecas uz kandidātiem dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā!

4.1. - atlases komisijas lēmums

Rekrutēšanas un atlases centrs informēs kandidātu par atlases komisijas lēmumu.
Ja kandidāts nav izturējis atlasi, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu par to informēs, norādot atteikuma pamatojumu un informējot par komisijas lēmuma apstrīdēšanas iespēju aizsardzības ministram viena mēneša laikā.
Kandidātam, kurš ir izturējis atlasi, Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs e-pasta vēstuli, kurā informēs par norīkošanu profesionālā dienesta vienībās uzsākšanai vai atlasīšanu studijām aizsardzības akadēmijā.

4.2. – atlases komisijas lēmuma apstiprināšana

Saņemot Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta vēstuli, kandidātam, kurš ir izturējis atlasi, obligāti un nekavējoties:

1) jānosūta atbildes e-pasta vēstule, kurā jānorāda, ka piekrīt noteiktajā datumā uzsākt profesionālo dienestu vienībās vai studijas aizsardzības akadēmijā,
2) šajā vēstulē jāiekļauj arī dati (cm) par auguma garumu un apavu izmēru, kā arī vidukļa, krūšu un galvas apkārtmēru karavīra kaujas formas tērpa saņemšanai,
3) jāiepazīstas ar e-pasta vēstulē nosūtīto dokumentu paraugiem (piem., līgumu par profesionālo dienestu, līgumu par izglītības iegūšanu, iesniegumu par atlīdzības pārskaitīšanu uz bankas kontu utt.).

4.3. – pieņemšanai dienestā nepieciešamo dokumentu noformēšana

Kandidātam, līdzi ņemot Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta vēstulē norādītos dokumentus un mantas, noteiktajā datumā un laikā jāierodas:

1) Rekrutēšanas un atlases centrā, lai uzsāktu profesionālo militāro dienestu vienībās,
2) Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai uzsāktu pirmsstudiju (kadeta kandidāta) posma kursus.

Ierodoties noteiktajā vietā, kandidāts parakstīs iesniegumu par pieņemšanu profesionālajā dienestā, kā arī noslēgs līgumu par profesionālo dienestu uz pieciem gadiem un līgumu par izglītības iegūšanu.

4.4. – militārā pamatapmācība

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.

Pamatapmācība dienestam vienībās

Kandidātam, kurš atlasīts profesionālajam dienestam vienībās, jāapgūst militārās pamatapmācības kurss (MPK) Kājnieku skolā.

Kurss Kursa norises laiks
MPK 2021/1 13.01.2021. – 15.04.2021.
MPK 2021/2 17.02. 2021. – 20.05.2021. 
MPK 2021/3 24.03. 2021. – 21.06.2021.
MPK 2021/4 28.04. 2021. – 29.07.2021. 
MPK 2021/5 09.06. 2021. – 09.09.2021. 
MPK 2021/6 14.07. 2021. – 14.10.2021. 
MPK 2021/7 25.08.2021. – 25.11.2021.
MPK 2021/10 22.09.2021. – 23.12.2021.
MPK 2021/11 18.10.2021. – 14.01.2022.
MPK 2021/12 10.11.2021. – 10.02.2022.
MPK 2021/13 06.12.2021. – 04.03.2022. 

Pamatapmācība studijām aizsardzības akadēmijā

Kandidātam, kurš atlasīts studijām aizsardzības akadēmijā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālā bakalaura studiju programmās, jāapgūst militārās pamatapmācības kurss (MPK) Kājnieku skolā, kas vienlaikus ir arī pirmais apmācību posms pirmsstudiju (kadeta kandidāta) apmācības kursā.

Kurss Kursa norises laiks
MPK 2021/8 01.09.2021. – 16.12.2021.
MPK 2021/9 01.09.2021. – 16.12.2021.

Uzzini, kāda ir kursa dienas sadale un apgūstamie priekšmeti, noskatoties video: 

Karavīru speciālistu pamatkurss

Kurss Kursa norises laiks
KSP* 2021/1 15.02.2021. – 05.03.2021.
KSP 2021/2 06.09.2021. – 24.09.2021.
VSP** 2021 01.09.2021. – 24.09.2021. 

* KSP – Kareivja speciālista pamatkurss
** VSP – Virsnieka speciālista pamatkurss