Aktuālais piedāvājums (vakances)

Bruņoto spēku virsnieki, instruktori un kareivji savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuriem ir iegūta vidējā un augstākā izglītība vai kuri ir apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Dienestam speciālistu amatos un specializētājās vienībās bruņotie spēki aicina kandidātus ar 1.līmeņa augstāko izglītību IT jomā, ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību telekomunikāciju jomā, ar vidējo tehnisko izglītību autotransporta jomā, autovadītājus (B, C kategorija), kā arī kandidātus ar pieredzi transporta remonta jomā.

Sakarā ar pieņemto lēmumu tuvākajos gados izveidot Kaujas atbalsta bataljonu un to izvietot Latgalē (galvenokārt Lūznavā netālu no Rēzeknes un “Meža Mackevičos” netālu no Daugavpils) kandidātiem no Latgales ir iespēja pieteikties dienestam šajā Zemessardzes 3. Latgales brigādes apakšvienībā.

2019./2020. studiju gadā studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā uzņems 120 kadetus. Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām jau ir sākusies, un tā notiks līdz pat 31.jūlijam. Pieteikties studijām var ne tikai vidusskolu absolventi studijām trijās profesionālā bakalaura programmās, kā arī kandidāti ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglību studijām programmā “Komandējošā sastāva virsnieks”, bet arī ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti studijām karjeras kursā “Virsnieka speciālista pamatkurss”. Tajā uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.

Apmācības kursi 2019.gadā 

Kurss Plānotais uzsākšanas datums
MPK* 2019/1 23.01.2019.
MPK 2019/2 13.02.2019.
MPK 2019/3 20.03.2019.
MPK 2019/4 24.04.2019.
MPK 2019/5 29.05.2019.
MPK 2019/6 24.07.2019.
MPK 2019/7 21.08.2019.
MPK 2019/8 02.09.2019.
MPK 2019/9 02.09.2019.
MPK 2019/10 02.09.2019.
MPK 2019/10 07.09.2019.
MPK 2019/11 18.09.2019.
MPK 2019/12 16.10.2019.
MPK 2019/13 06.11.2019.
KSP** 2019/1 18.02.2019.
KSP 2019/2 02.09.2019.
VSP*** 2019 04.09.2019. 

* MPK – Militārās pamatapmācības kurss
** KSP – Kareivja speciālista pamatkurss
*** VSP – Virsnieka speciālista pamatkurss