Veido savu karjeru bruņotajos spēkos!

Profesionālais militārais dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos ir cieņas un goda apliecinājums savai tēvzemei - karavīrs aizsargā ģimeni, tautu un valsti. Profesionālais dienests var būt arī tava nākotnes profesija. Esi viens no mums. Kļūsti karavīrs!

Aicinām pievienoties mums ne tikai Latvijā, bet arī patlaban ārvalstīs dzīvojošos. Aicinām dienestā arī tos pilsoņus, kuru dzimtā puse ir Latgale, kur nesen izveidotajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā jau tiek veidots profesionāls Kaujas atbalsta bataljons!

Aicinām atgriezties aktīvajā dienestā karavīrus, kuri ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu, jo par katru izdienas stāža gadu pēc atjaunošanās aktīvajā dienestā izdienas pensija tiks paaugstināta par diviem procentiem.

Prasības, lai kļūtu par karavīru

Pilsonība

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem Latvijas Republikas pilsoni.

Dzimums

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kā vīriešus, tā arī sievietes.

Vecums

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem vecumā no 18 gadiem. Dienestā pieņem kandidātu līdz 40 gadu vecumam. Savukārt aizsardzības akadēmijā studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – līdz 30 gadu vecumam, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā – līdz 35 gadu vecumam.

Izglītība

Dienestā pieņem kandidātu, kas ir ieguvis vismaz pamatizglītību, bet studijām aizsardzības akadēmijā – vismaz vidējo izglītību.

Valsts valodas prasme

Dienestā pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1), bet studijām aizsardzības akadēmijā – augstākajā līmenī (C1). Ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, viņam ir jāuzrāda dokuments par iegūto valsts valodas prasmes līmeni.

Sodāmība

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu:

1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,

2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,

3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,

5) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, izņemot gadījumu, kad aizsardzības ministra izveidota komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no 01.01.2019. var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

Veselības stāvoklis

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks bruņoto spēku medicīniskā komisija.

Fiziskā sagatavotība

Karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudes testos kandidātam jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Citas prasības un ierobežojumi

1) dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

2) dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst noteiktajām psiholoģiskajām īpašībām. To pārbaudi veiks bruņoto spēku psihologi,

3) kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā un līguma par profesionālo dienestu noslēgšanas uz pieciem gadiem vispirms jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.

Mēs sargājam ģimeni, tautu un valsti

Aktuālais piedāvājums (vakances)

Bruņoto spēku virsnieki, instruktori un kareivji savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuriem ir iegūta vidējā un augstākā izglītība vai kuri ir apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Open a link

Kļūsti virsnieks Latvijas armijā!

Studē Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Kandidātu atlase

Solis 1

Pieteikties profesionālajam dienestam vai studijām aizsardzības akadēmijā vari, izvēloties vienu no sev piemērotākajiem veidiem:

1. Elektroniski aizpildot pieteikuma anketu profesionālajam dienestam. Lejuplādējiet un saglabājiet anketu savā datora vai viedierīcē, kur arī tur to aizpildiet. Neparakstītu, kā arī nepārveidotu PDF, JPG vai citā formātā nosūtiet uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv. Anketu varēsiet parakstīt, pirmo reizi ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā..

2. Ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9. Apmeklētāju pieņemšana notiek darba dienās no plkst.9. līdz plkst.16. 

3. Ierodoties jebkurā regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā. Apmeklētāju pieņemšana notiek darba dienās no plkst.9. līdz plkst.16. 

Pēc kandidāta pieteikuma anketas saņemšanas, Rekrutēšanas un atlases centrs veiks kandidāta sodāmības pārbaudi Sodu reģistrā. Ja tajā būs dati par kandidāta sodāmību, kuras dēļ kandidātu nevar pieņemt dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā, atlases procedūra ar kandidātu netiks sākta.

Solis 2

Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Kandidāts uz savā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru saņems informāciju no atlases speciālista par ierašanos Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, lai turpinātu atlases procesu.

Pirms ierašanās Rekrutēšanas un atlases centrā, kandidātam patstāvīgi jāapmeklē psihiatrs, narkologs un ģimenes ārsts, lai sagatavotu nepieciešamās medicīniskās izziņas.

Narkologam, psihiatram un ģimenes ārstam nepieciešamo pieprasījumu veidlapas lejuplādējiet un saglabājiet savā datora vai viedierīcē, kur arī tur tās aizpildiet. Izdrukājiet un iesniedziet psihiatriskajā un narkoloģiskajā iestādē, kā arī ģimenes ārstam. Ievēro! Izmeklēšanas rezultāti ir derīgi vienu mēnesi.

Autobiogrāfijas veidlapu lejuplādējiet un saglabājiet to savā datora vai viedierīcē, kur arī tur to aizpildiet. Neparakstītu, kā arī nepārveidotu PDF, JPG vai citā formātā nosūtiet uz mūsu elektronisko adresi rekrutesana@mil.lv. Autobiogrāfiju varēsiet parakstīt, pirmo reizi ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā.

Pēc medicīnisko izziņu saņemšanas kandidātam jāierodas Rekrutēšanas un atlases centrā, līdzi ņemot vēl arī šādus dokumentus:

1) Latvijas Republikas pilsoņa pasi vai elektroniskās identifikācijas karti (eID);
2) aizpildītu autobiogrāfiju (CV);
3) civilo un militāro izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus;
4) iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošus dokumentus;
5) agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinošus dokumentus;
6) valsts valodas prasmes pakāpi apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

Solis 3

Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Kandidāts, pēc uzaicinājuma ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā un līdzi ņemot 2.solī norādītos dokumentus, saņems norīkojumu uz Medicīnas nodrošinājuma centru Rīgā, Ezermalas ielā 8, veselības stāvokļa pārbaudei. Uz veselības pārbaudi kandidātam jāierodas ar aizpildītu veselības aptaujas anketu.

Pēc veselības stāvokļa pārbaudes, kandidāts ar medicīniskās komisijas izsniegto slēdzienu atkārtoti ierodas Rekrutēšanas un atlases centrā. Ja slēdziens ir atbilstošs prasībām, kādas noteiktas dienestam bruņotajos spēkos, atlases procedūra ar kandidātu tiks turpināta, bet ja neatbilstošs - atlase tiks pārtraukta.

 

Solis 4

Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Kad kandidāts sekmīgi pabeidzis veselības stāvokļa pārbaudi, Rekrutēšanas un atlases centrs organizē kandidātu psiholoģisko testēšanu un fiziskās sagatavotības pārbaudi.

Informācija attiecas tikai uz kandidātiem studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Kandidāts studijām aizsardzības akadēmijā piedalās divu dienu atlases procesā, kura laikā tiek vērtētas kandidāta personiskās un psiholoģiskās īpašības.

Solis 5

 

Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Pēc sekmīgas atlases pārbaudījumu nokārtošanas, kandidāts konkursa kārtībā tiek nominēts uz profesionālo dienestu vai studijām Nacionālās aizsardzības akadēmijā, un ar kandidātu tiek parakstīts profesionālā dienesta līgums.

Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv 

Personālsastāva komplektēšana

Nacionālo bruņoto spēku vienības miera laikā komplektē no Latvijas pilsoņiem, kas pieņemti profesionālajā dienestā.

Profesionālajā dienestā pieņem abu dzimumu Latvijas pilsoņus vecumā no 18 gadiem, ja tās atbilst noteiktajām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu prasībām un morālajām un psiholoģiskajām īpašībām un ja šīs personas, izņemot virsniekus speciālistus, līdz profesionālajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai var dienēt ne mazāk kā piecus gadus.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kur var pieteikties? 
Profesionālajam militārajam dienestam un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā var pieteikties Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā. Ar secību, kādā notiek pietiekšanās un atlase, var iepazīties sadaļā “Kandidātu atlases soļi profesionālajam dienestam”. Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

 

Karavīra zvērests

„Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību, pēc labākās sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīra pienākumus, bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu priekšnieku pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.”