Esi sveicināts!

Šajā tīmekļvietnē uzzināsi, kā iestāties profesionālajā dienestā, lai, kļūstot par karavīru, dienētu Nacionālo bruņoto spēku vienībās vai studētu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

Šeit uzzināsi arī par vispārējām prasībām, kādas ir noteiktas kandidātiem pieņemšanai profesionālajā dienestā, kā arī atlases kārtību un, protams, par ieguvumiem - atlīdzību, sociālajām un citām garantijām -, kļūstot par karavīru. 

Uzzini rekrutēšanas un atlases aktualitātes, sekojot mums arī sociālajos medijos: Facebook, Instagram un YouTube!  

Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

Esi viens no mums – kļūsti karavīrs!

Prasības, lai kļūtu par karavīru

Pilsonība

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem Latvijas Republikas pilsoni.

Dzimums

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kā vīriešus, tā arī sievietes.

Vecums

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem vecumā no 18 gadiem. 

Dienestā pieņem kandidātu līdz 40 gadu vecumam. 

Aizsardzības akadēmijā studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – līdz 30 gadu vecumam, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā – līdz 35 gadu vecumam.

Izglītība

Dienestam vienībās pieņem kandidātu, kas ir ieguvis vismaz pamatizglītību.

Aizsardzības akadēmijā uzņem: 
1) studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – ar vidējo izglītību; 
2) studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā - ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
3) mācību programmā „Virsnieka speciālista pamatkurss” - kas ir ieguvis:
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju jurista specialitātē, izņemot, ja kandidē uz juriskonsulta, operatīvās darbības vai izmeklēšanas speciālista amatu, tad akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē,
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē,
- ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē,
- bakalaura grādu teologa specialitātē,
- bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā.

Valsts valodas prasme

Dienestā pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1), bet studijām aizsardzības akadēmijā – augstākajā līmenī (C1). 

Sodāmība

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu:
1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,
3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,
4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,
5) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, izņemot gadījumu, kad aizsardzības ministra izveidota komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no 01.01.2019. var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

Veselības stāvoklis

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. 

Fiziskā sagatavotība

Kandidātam atbilstoši savam dzimumam un vecuma grupai karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Citas prasības un ierobežojumi

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

Dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst noteiktajām psiholoģiskajām īpašībām. 

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā un līguma par profesionālo dienestu noslēgšanas uz pieciem gadiem vispirms jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.
 

Aktuālais piedāvājums (vakances)

Bruņoto spēku virsnieki, instruktori un kareivji savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuriem ir iegūta vidējā un augstākā izglītība vai kuri ir apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Open a link

Esi virsnieks savas valsts armijā – 
studē aizsardzības akadēmijā!
 

Kandidātu atlase profesionālajam dienestam un studijām aizsardzības akadēmijā

1. solis – pieteikšanās 

Kandidāts pieteikties dienestam var jebkurā laikā, bet studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā – līdz katra gada 31. jūlijam.

Pieteikties dienestam vai studijām aizsardzības akadēmijā var, izvēloties vienu no sev piemērotākajiem veidiem: 
1) pieteikuma anketu aizpildot elektroniski (Anketa jālejuplādē un jāsaglabā datorā vai viedierīcē, kur tā arī jāaizpilda. Nepārveidota PDF, JPG vai citā formātā, kā arī neparakstīta anketa jānosūta uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv. Anketu varēs parakstīt, pirmo reizi ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā),
2) ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, 
3) ierodoties jebkurā regulāro spēku vai Zemessardze vienībā. 

Apmeklētāju pieņemšana Rekrutēšanas un atlases centrā, kā arī regulāro spēku un Zemessardzes vienībās notiek darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00. Līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam. 

2. solis – pirmsatlase

Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan arī uz studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

2.1. - sodāmības pārbaude

Pēc kandidāta pieteikuma anketas saņemšanas, Rekrutēšanas un atlases centrs pārbaudīs datus par kandidāta sodāmību Sodu reģistrā. 

Ja reģistrā būs dati par sodāmību, kuras dēļ nevar pieņemt dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu informēs par atteikumu pieņemt dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā. 

2.2. - dokumentu sagatavošana un iesniegšana

Īss dzīves apraksts (CV)

CV jālejuplādē un jāsaglabā datorā, kur tā arī jāaizpilda. Nepārveidota PDF, JPG vai citā formātā, kā arī neparakstīta tā jānosūta uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv. CV varēs parakstīt, pirmo reizi ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā.

Kandidāts uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi saņems informāciju par ierašanos Rekrutēšanas un atlases centrā, lai pabeigtu pirmsatlasi. Norādītajā datumā un laikā jāierodas Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, līdzi ņemot šādus dokumentus:
1) Latvijas Republikas pilsoņa pasi vai personas apliecību (elektroniskās identifikācijas karti (eID)) (Jāizvēlas viens no abiem dokumentiem un tas jālieto visu atlases laiku – gan apmeklējot Rekrutēšanas un atlases centru vai vienību, gan arī visus atlases pārbaudījumus. Jāpārliecinās, ka izvēlētajam personu apliecinošam dokumentam nav beidzies vai tuvākajos 3 – 4 mēnešos nebeigsies derīguma termiņš),
2) īsu dzīves aprakstu (CV) (Ja CV ir iepriekš nosūtīts elektroniski, tas būs tikai jāparaksta),
3) civilo izglītību un, ja ir dienēts, militāro izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus,
4) ja ir dienēts, iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošus dokumentus,
5) ja ir piešķirtas, dienesta, tai skaitā speciālo, pakāpju apliecinošus dokumentus,
6) valsts valodas prasmes līmeni (B1 – dienestam, C1 – studijām aizsardzības akadēmijā) apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

 

3. solis – pamatatlase

Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan arī uz studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes Rekrutēšanas un atlases centrs, norādot datumu un laiku, kandidātu nosūtīs uz pamatatlases pārbaudījumiem – medicīnisko un fiziskās sagatavotības pārbaudi, kā arī uz psiholoģisko izpēti (novērtēšanu). 

Ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā nav iespējams ierasties uz pamatatlases pārbaudījumiem, kandidātam nekavējoties par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs, lai vienotos par citu pārbaudījumu veikšanas datumu. 

Pamatatlases pārbaudījumi trijās dienās

Kandidātam, kurš dzīvo no Rīgas attālākā novadā vai ārvalstīs, Rekrutēšanas un atlases centrs piedāvā atlasi veikt trijās dienās ar bezmaksas nakšņošanu militārajās kazarmās Rīgā. Arī par ēdienu nav jāuztraucas – triju dienu atlasē tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Pirmajā dienā kandidāti veic medicīnisko pārbaudi, bet otrajā dienā iziet psiholoģisko izpēti. Savukārt trešajā dienā notiek kandidātu fiziskās sagatavotības pārbaude.  

3.1. – medicīniskā pārbaude

Medicīniskās izziņas

Medicīniskās izziņas jāsāk sagatavot tikai tad, kad par to ir saņemta informācija no Rekrutēšanas un atlases centra, jo medicīniskās izziņas ir derīgas vienu mēnesi.

Kandidātam patstāvīgi jāapmeklē dzīves vietai tuvākā psihiatriskā un narkoloģiskā iestāde, kā arī savs ģimenes ārsts.

Pirms došanās uz psihiatrisko un narkoloģisko iestādi, kā arī pie ģimenes ārsta nepieciešamo pieprasījumu veidlapas jālejuplādē un jāsaglabā datorā, kur tās arī jāaizpilda, bet pēc tam jāizdrukā un jāiesniedz psihiatriskajā un narkoloģiskajā iestādē, kā arī ģimenes ārstam. 

Apmeklējot psihiatrisko un narkoloģisko iestādi, jāsaņem tikai izziņa par to, vai kandidāts šajās iestādēs ir ārstējies un vai ir uzskaitē. 

Apmeklējot savu ģimenes ārstu, kandidātam jāsaņem izraksts no ambulatorās kartes (veidlapa 027u), kurā norādīta arī asins grupa un Rh faktors, bet sievietēm – arī ginekoloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Jāpārliecinās arī, vai Potēšanas pasē ir veikti nepieciešamie ieraksti.

Veselības aptaujas anketa

Veselības aptaujas anketa jālejuplādē un saglabā datorā, kur tā arī jāaizpilda, bet pēc tam jāizdrukā un jāparaksta. Tā būs nepieciešama, veicot medicīnisko pārbaudi. 

Ja ir neskaidrības par veselības aptaujas anketā pieprasīto datu aizpildīšanu, aicinām anketu ņemt līdzi, apmeklējot savu ģimenes ārstu un aizpildīt to kopā ar viņu. 

Ambulatorā medicīniskā komisija

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūtīs uz Medicīnas nodrošinājuma centra ambulatoro medicīnisko komisiju, kura vērtēs veselības stāvokļa atbilstību dienestam un studijām aizsardzības akadēmijā.

Centrs izvietots 10 minūšu gājienā no Rekrutēšanas un atlases centra un atrodas aizsardzības akadēmijas izvietojumā (adrese - Ezermalas iela 6/8). Lai iekļūtu izvietojumā, kandidātam kontrolpunktā jāuzrāda Rekrutēšanas un atlases centra izsniegtais nosūtījums uz medicīnas komisiju, kā arī personu paliecinošs dokuments.

Kandidātam jāierodas uz medicīnisko pārbaudi, līdzi ņemot iepriekš sagatavoto medicīnisko izziņu oriģinālus, kā arī jau aizpildītu veselības aptaujas anketu. 

Medicīnisko pārbaudi veiks ķirurgs, primārās veselības aprūpes ārsts, neirologs, otorinolaringologs, oftalmologs, dermatologs, stomatologs, (sievietēm – ginekologs), psihiatrs, narkologs un vajadzības gadījumā citi speciālisti. Pārbaudē veiks asins un urīna analīzes un EKG, krūškurvja rentgenoloģisko izmeklēšanu, kā arī noteiks auguma, fiziskā spēka un slodzes spējas, redzes asuma, dzirdes un trokšņu jūtības kapacitāti un krāsu redzi.

Gadījumā, ja medicīniskās komisijas ārsts ir nosūtījis veikt papildu izmeklēšanu, kandidātam par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs. Pēc veiktās papildu izmeklēšanas kandidātam, līdzi ņemot izmeklēšanas rezultātus, atkārtoti jāierodas Medicīnas nodrošinājuma centrā, lai pabeigtu medicīnisko pārbaudi.

Pēc pārbaudes pabeigšanas medicīniskā komisija pieņems lēmumu par derīgumu dienestam un studijām aizsardzības akadēmijā, kandidātam izsniedzot veselības pārbaudes kartes titullapas kopiju, kura kandidātam uzreiz jāiesniedz Rekrutēšanas un atlases centrā.

Komisijas atzinums ir derīgs sešus mēnešus. 

3.2. - fiziskās sagatavotības pārbaude 

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūtīs veikt fiziskās sagatavotības pārbaudi.

Kandidātam noteiktajā datumā, laikā un vietā jāierodas uz pārbaudi, līdzi ņemot laika apstākļiem atbilstošu sporta tērpu un apavus, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

Kandidātam, kurš šaubās par fiziskās sagatavotības atbilstību dienestam, vismaz mēnesi pirms pārbaudes veikšanas būtu nepieciešams sākt regulārus treniņus skriešanā, ķermeņa augšdaļas pacelšanā/nolaišanā un roku saliekšanā/iztaisnošanā balstā guļus.  

Kandidātam atbilstoši dzimumam un vecuma grupai noteiktajiem normatīviem pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Ja kandidāts nenokārto fiziskās sagatavotības pārbaudi, Rekrutēšanas un atlases centrs, dodot pietiekamu laiku, lai kandidāts sagatavotos pārbaudījuma veikšanai, informēs par datumu, kad pārbaudījumu varēs atkārtot.

3.3. – psiholoģiskā izpēte (novērtēšana)

Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs kandidātu uz Psihodiagnostikas centru, kas atrodas Rekrutēšanas un atlases centra ēkas 2. stāvā.

Pēc nosūtījuma saņemšanas kandidātam jāsazinās ar Psihodiagnostiku centru, lai vienotos par datumu un laiku, kurā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, jāierodas uz psiholoģisko izpēti, lai psihologi intelekta testos un pārrunās izpētītu (novērtētu) kandidāta psiholoģiskās īpašības. Par pārbaudījuma veikšanas datumu jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs.

Kandidātam nav jāsaņem psihologa atzinums, jo Psihodiagnostikas centrs to iesniegs Rekrutēšanas un atlases centram.

4. solis – padziļinātā atlase studijām aizsardzības akadēmijā

Informācija attiecas tikai uz kandidātiem studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu studijām aizsardzības akadēmijā informēs par padziļinātās atlases un papildu pārbaudījumu veikšanas datumu un laiku. 

Ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā nav iespējams ierasties uz atlasi vai papildu pārbaudījumiem, kandidātam nekavējoties par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs, lai vienotos par citu datumu. 

4.1. - padziļinātā atlase

Kandidātam uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu jāpiedalās divu dienu padziļinātajā atlasē, kurā individuālajos un grupu uzdevumos, diskusijās un intervijās atlases komisija vērtēs kandidātu personiskās un psiholoģiskās īpašības. 

Padziļinātajā atlasē iekļauti šādi pārbaudījumi:
1) esejas rakstīšana (45 min.),
2) diskusija grupā,
3) grupas uzdevums, kurā kandidāts demonstrē prasmi reaģēt dažādās situācijās un sadarbību ar citiem kandidātiem,
4) plānošanas uzdevums par specifisku problēmsituāciju, kurā kandidāts piedāvā savu risinājumu,
5) individuālais uzdevums, kurā kandidāts demonstrē savas vadītāja spējas un spēju uzņemties līdera lomu,
5) intervija ar atlases komisiju,
6) kandidāta 5 minūšu ilga uzstāšanās grupas priekšā par paša izvēlētu tēmu.

Kandidātam jāiztur arī aizsardzības akadēmijas organizēts militarizēts pārbaudījums “Melnā nakts”. 

Padziļinātās atlases pārbaudījumi notiek divas dienas aizsardzības akadēmijas izvietojumā (adrese - Ezermalas iela 8B), kur notiek arī nakšņošana teltīs. 

Kandidātam līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, higiēnas piederumi, kā arī laika apstākļiem, ieskaitot lietus apstākļiem, un uzdevumu veikšanai atbilstošs apģērbs un sporta apavi (ieteicams – divi pāri).

4.2. - papildu pārbaudījumi

Kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā jākārto iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai.

Kandidātam uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu jākārto iestājpārbaudījums angļu valodā (ALCPT), testā iegūstot vismaz 50 punktus. 

5. solis – pieņemšana dienestā 

Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan arī uz studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

5.1. - atlases komisijas lēmums

Rekrutēšanas un atlases centrs informēs kandidātu par atlases komisijas lēmumu. 

Ja kandidāts nav izturējis atlasi, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu par to informēs, norādot atteikuma pamatojumu un informējot par komisijas lēmuma apstrīdēšanas iespēju aizsardzības ministram viena mēneša laikā. 

Kandidātam, kurš ir izturējis atlasi, Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs e-pasta vēstuli, kurā informēs par norīkošanu profesionālā dienesta uzsākšanai vai atlasīšanu studijām aizsardzības akadēmijā. 

5.2. – atlases komisijas lēmuma apstiprināšana

Saņemot Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta vēstuli, kandidātam, kurš ir izturējis atlasi, obligāti un nekavējoties:
1) jānosūta atbildes e-pasta vēstule, kurā jānorāda, ka piekrīt noteiktajā datumā uzsākt profesionālo dienestu vai studijas aizsardzības akadēmijā,
2) šajā vēstulē jāiekļauj arī dati (cm) par auguma garumu un apavu izmēru, kā arī vidukļa, krūšu un galvas apkārtmēru karavīra kaujas formas tērpa saņemšanai,
3) jāiepazīstas ar e-pasta vēstulē nosūtīto dokumentu paraugiem (piem., līgumu par profesionālo dienestu, līgumu par izglītības iegūšanu, iesniegumu par atlīdzības pārskaitīšanu uz bankas kontu utt.). 

5.3. – pieņemšanai dienestā nepieciešamo dokumentu noformēšana

Kandidātam, līdzi ņemot Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta vēstulē norādītos dokumentus un mantas, noteiktajā datumā un laikā jāierodas:
1) Rekrutēšanas un atlases centrā, lai uzsāktu profesionālo militāro dienestu,
2) Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai uzsāktu pirmsstudiju posma kursus.

Ierodoties noteiktajā vietā, kandidāts parakstīs iesniegumu par pieņemšanu profesionālajā dienestā, kā arī noslēgs līgumu par profesionālo dienestu uz pieciem gadiem un līgumu par izglītības iegūšanu. 

5.4. – militārā pamatapmācība

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.

Kandidātam, kurš atlasīts studijām aizsardzības akadēmijā, jāapgūst šādi pirmsstudiju kursi:
1) kandidātiem uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu - Kājnieku skolā (13 nedēļas) un Instruktoru skolā (16 nedēļas), 
2) kandidātiem uz profesionālo bakalaura studiju programmu - Kājnieku skolā (13 nedēļas) un Instruktoru skolā (7 nedēļas).  

Kandidātam, kurš atlasīts profesionālajam militārajam dienestam, jāapgūst militārās pamatapmācības kurss Kājnieku skolā vai Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē. 

Pamatapmācības kursi 2020. gadā 

Kurss Plānotais uzsākšanas datums
MPK* 2020/1 08.01.2020. 
MPK 2020/2 12.02.2020.
MPK 2020/3 18.03.2020.
MPK 2020/4 15.04.2020.
MPK 2020/5 20.05.2020.
MPK 2020/6 22.07.2020.
MPK 2020/7 19.08.2020.
MPK 2020/8 (NAA) 11.09.2020.
MPK 2020/9  (NAA) 11.09.2020.
MPK 2020/10 (NAA) 11.09.2020.
MPK 2020/11 16.09.2020.
MPK 2020/12 28.10.2020.
MPK 2020/13 02.12.2020.
KSP** 2020/1 17.02.2020.
KSP 2020/2 07.09.2020.
VSP*** 2020 07.09.2020. 

* MPK – Militārās pamatapmācības kurss
** KSP – Kareivja speciālista pamatkurss
*** VSP – Virsnieka speciālista pamatkurss

Rekrutēšanas un atlases centrs pateicas kandidātiem par sekmīgo sadarbību atlases procesā un novēl jaunajiem karavīriem veiksmīgu dienestu un studijas! 

Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kur var pieteikties? 
Profesionālajam militārajam dienestam un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā var pieteikties Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā. Ar secību, kādā notiek pietiekšanās un atlase, var iepazīties sadaļā “Kandidātu atlases soļi profesionālajam dienestam”. Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

 

Karavīra zvērests

„Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību, pēc labākās sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīra pienākumus, bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu priekšnieku pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.”