Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Mācību vadības pavēlniecību
Militārās mācību iestādes
Sporta klubs
Publikācijas
Fotogalerija
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Valodu skola / NATO STANAG 6001 / STANAG 6001 angļu valodas tests
STANAG 6001 angļu valodas tests

Testa kārtotāju atlase

Testa kārtotāju atlasi uz NATO STANAG 6001 testu veic NBS AŠ J-1, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:

1) potenciālajam testa kandidātam ir minimālajām atlases prasībām atbilstošs rezultāts – 70 ALCPT punkti, ne vecāks par 1 gadu;

2) kandidāta iepriekšējam NATO STANAG 6001 sertifikātam beidzies derīguma termiņš, izņemot gadījumus, kad potenciālais testa kārtotājs dokumentāli apliecina, ka:

a) ir apmeklējis angļu valodas kursu NBS Valodu skolā pēc pēdējās NATO STANAG 6001 angļu valodas kompetences testa kārtošanas reizes;

b) ir apmeklējis angļu valodas kursu jebkurā LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētā mācību iestādē vismaz 72 stundu apjomā vienai valodas prasmei pēc pēdējās NATO STANAG 6001 angļu valodas kompetences testa kārtošanas reizes.

Testa sertifikātu saņemšana un derīguma termiņi

Divu mēnešu laikā pēc testa sesijas beigām NBS Valodu Skolas STANAG Testu grupa izlabo testa kārtotāju darbus, dod savu novērtējumu un sagatavo NATO STANAG 6001 angļu valodas kompetences sertifikātus, kas tiek nosūtīti uz testa kārtotāju vienībām.

NBS Valodu skolas izsniegtie NATO STANAG 6001 sertifikāti ir derīgi:

a)  mācībām un darbam ārvalstīs – 2 gadus;

b)  darbam un karjerai NBS – 5 gadus.

Tests

STANAG 6001 testu nodaļas kontaktinformācija:

Adrese: NBS Valodu skola Ezermalas 8, Rīga, LV-1014

Tel.: +371 67076823; +371 26304327

e-pasts: inga.farte (at) mil.lv

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473