Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / Sakaru un informācijas sistēmu kurss virsniekiem
Sakaru un informācijas sistēmu kurss virsniekiem

Sakaru un informācijas sistēmu kurss virsniekiem

KURSA MĒRĶIS

Sniegt kursantiem zināšanas un prasmes, lai tie spētu plānot un īstenot sakaru un informācijas sistēmu darbību bataljona līmeņa vienībai. Kursa mērķis radīt izpratni par brigādes un bataljona līmeņa sakaru dokumentāciju, pavēlēm un sakaru pielikumu. Sniegt informāciju par sakaru un informācijas sistēmām dažādu operāciju un mācību plānošanas un īstenošanas laikā.

Attīstīt prasmes Lēmuma pieņemšanas procesa realizēšanā - analizēt pavēli, plānot un sastādīt sakaru dokumentāciju operāciju izpildei.

 

KURSA ILGUMS

9 dienas (2 nedēļas)

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Stundu skaits

1.

Lēmuma pieņemšanas process

20

2.

Antenu teorija

3

3.

Frekvenču menedžments

2

4.

Sakaru un IT drošība

2

5.

Elektroniskais karš

3

6.

Sakaru un informācijas sistēmas Latvijas NBS

2

7.

Bataljona S-6 pienākumi un atbildība

1

8.

Sakaru un informāciju sistēmas (SIS) dokumentācija

1

9.

Sakaru vienību organizācija, TASKORG

1

10.

STANAG 5048, 2014, 5042

2

11.

SIS principi dažādās operācijās

2

12.

Praktiskais darbs

 

12.1

Pavēle (vingrinājuma izpildei)

1

12.2

Uzdevuma analīze

4

12.3

Darbības variantu izstrādāšana

13

12.4

Darbības variantu prezentēšana

1

12.5

Pavēles 5.paragrāfa un sakaru pielikuma izstrādāšana

5

12.6

Pavēles 5.paragrāfa un sakaru pielikuma prezentēšana

1

12.7

Kopsavilkums

1

Kopā :

65

 

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Bez iestāšanās nosacījumiem.

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola
Kursa dalībnieku skaits – 6-12 kursanti


KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kurss netiek vērtēts ar atzīmi. Tiek vērtēta kursantu izaugsme un prasmju līmeņa attīstība kursa laikā štāba darba veikšanai, situācijas novērtēšanai un labāko sakaru risinājumu izstrādāšanai, tiek vērtēta katra spēja strādāt komandā, attīstīt savas spējas LPP un spēja dot ieguldījumu kopējā uzdevuma izpildē.

Par dalību kursā tiek izsniegts sertifikāts.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473